Logg for AKP sine vevsider

Gammelt nytt

Tilbake til hjemmesida - (Utdaterte pekere er fjerna eller korrigert)

030406: AKP stør streiken i byggfaga. Les meir her

020406: Oppretta ny side om samanslåingsdebatten kring AKP og RV - sjå her

240306: Nytt nummer av akp.no (nr 3) - mellom anna med mye stoff om EU sitt tenestedirektiv. Les meir her

190306: Rødt! nr 1 ("Kvinner drømmer for framtida") er no komplett på veven - sjå her
Pluss oppdatert klippside

100306: AKP er atter interessant i mediene - vi har oppdatert klippsida.

080306: Vi gratulerer med kvinnedagen - og feirar med å presentere kvinnedraumar av Unni Rustad, Gro Finne, Anne-Berit Tuft, Aurora Hagen, Shilan Shorsh, Gro Dahle og Gudrun Kløve Juhl. Les i Rødt! nr 1, 2006
I tillegg har Jokke Netland skrive ei filmmelding. Les her

280206: Pål Steigan innleia om AKPs løyndom i Studentersamfunnet i Oslo. Les innleiinga her

240206: akp.no nr 2 er ute: Afghanistan, sosial dumping, Nepal, nytt parti? Les meir her
I samband med filmen Gymnaslærer Pedersen legg vi ut ein del stoff, både om AKP og om filmen. Sjå her

230206: Nytt prosjekt og nettsted: ml-historie

100206: To fråsegner frå AKP - om oljeutvinning i nordområda og om økonomisk sone rundt Svalbard

030206: Arnljot Ask skriv om valsigeren til Hamas. Les meir her

270106: Årets første akp.no med stoff om opnings- og arbeidstider, Irak og Afghanistan, viktige krav for arbeidsfolk, lekseterror, kampen om sjukestua i Vågan, aksjene i Klassekampen - pluss eit kjærleiksbrev til Condi. Les dette og meir til her
AKP (i Oslo) arrangerer ope møte om Nepal 7. februar. Les meir her

200106: AKP med fråsegn i høve framlegget til antikommunistisk resolusjon i Europarådet. Les meir her - Skriv under protesten her
Samlesida om Klassekampen er oppdatert. Ho er her

190106: Partileiar Jorun Gulbrandsen kommenterer dagens oppslag i Dagsavisen om Klassekampens aksjer. Les meir her

150106: Studieheftet om sosialisme og revolusjon finst no også i html-utgåve. Les det her
Morten Falck om sosialisme og demokrati. Les meir her

090106: Leiv Olsen skriv om gløymte sider ved 1905. Les meir her

020106: Vi opnar nyåret med å etablere Joruns hjørne. Sjå her
Oppdatering av sida med tekster rundt boka Mao, min Mao, mellom anna med Morten Falcks "Brev til en historiker". Les meir her
Nytt studiehefte om sosialisme og revolusjon. Last ned pdf-utgåve

291205: Ein klassikar kjem på nettet: Sosialismens utvikling av Engels, i Øyvind Bremer Karlsen si omsetting. Les meir her
Rødt! nr 4 er no komplett på veven. Les meir her

221205: Jens Ingvald Olsen skriv om norsk og amerikansk politikk i nordområda. Les meir her
Samlesida om KK-reaksjonane er oppdatert. Ho er her

181205:Vi opprettar samleside med stoff og peikarar i tilknytnad til reaksjonane på Jorun Gulbrandsen sin artikkel om venstresida i dag. Sjå her

121205: Pål Steigan skriv om eit kommunistparti for framtida. Les meir her

031205: I Rødt! nr 4 skriv m.a Lars Akerhaug og Pål Steigan om sosialismen, og på nettet finn du no som bonus del 2 av Jorun Gulbrandsen sin artikkel - om revolusjonær organisering. Og Frode Bygdnes skriv om råfiskloven. Les meir her
Turid Kjernlie skriv om sekstimersdag og barnehage. Les meir her
Jokke Netland skriv om Djupedal og skolen. Les meir her

021205: Årets siste utgåve av akp.no er på plass - om krig, statbudsjett, Frankrike, pudlar, taburettar, to modular og enda litt til. Les meir her

281105: Meir forsmak på Rødt! nr 4: Jorun Gulbrandsen om venstresida i dag. Les meir her

211105: Pål Steigan skriv om Jon Bingen og bysanering. Jorun Gulbrandsen skriv om Sjøli og Rebellerna. Gudmund Dalsbø skriv om dei nye bladportoreglane. Les meir her

111105: Meir gammalt stoff: 1991-årgangen av Røde Fane. Les meir her

081105: Frode Bygdnes skriv om vegen til sosialisme. Les meir her

051105: Forsmak på Rødt! nr 4: Tre artiklar om sosialismen og kommunistpartiet. Les meir her
Pål Steigan skriv om overvåking i arbeidarrørsla. Les meir her
Oversikta over ein del klassiske tekstar er oppdatert med friske peikarar. Les meir her

231005: Boye Ullmann svarer på påstandene i boka Mao, min Mao om overvåking av NKP - og ser desse i krigsfareperspektiv. Samstundes har vi oppdatert sida med peikarar rundt boka til Hans Petter Sjøli. Les meir her
Jorun Gulbrandsen om overvåkingspåstandene. Les meir her

291005: Ny utgåve av akp.no. Artiklar om fattigdom, det å vere arbeidslaus, den nye regjeringa, sekstimersdagen, RU sin feminismefestival og oppseiinga av klubbleiar Oddleiv Tønnessen. Les meir her

231005: Boye Ullmann svarer på påstandene i boka Mao, min Mao om overvåking av NKP - og ser desse i krigsfareperspektiv. Samstundes har vi oppdatert sida med peikarar rundt boka til Hans Petter Sjøli. Les meir her
Daniel Ducrocq skriv på fransk om stortingsvalet og EU-kampen. Les meir her

161005: Vi held fram arbeidet med å publisere gamle årgangar av Røde Fane på vevsidene. No er det 1992 med tekstar om RV, sosialisme, fagleg strategi og Spania. Les meir her

091005: Eit hovudtema i Rødt! nr 3 er nasjonar og nasjonalisme. Du finn artiklar om nasjonsomgrepet generelt - og om nasjonalisme i den arabiske verda, i Sapmi og i Noreg. Heile bladet ligg no på nett. Les meir her

250905: Rødt! kjem no med eit ekstranummer om sekstimarsdagen. Abonnentane får det i midten av oktober. Les meir her

220905: akp.no nr 7 er ute. Hovudtemaet er sekstimarsdagen. Elles: Oppsummering av valet, Irak/Afghanistan, AKP og overvåking - og raude sauer. Les meir her

150905: Meir frå Rødt! nr 3: Eirik Jansen om tjuvhogst i Tanzanias skogar, Jorun Gulbrandsen om pensjonsforliket og kampen vidare og Rolv Rynning Hanssen om historia til palestinaarbeidet i Noreg. Les meir her

040908: "Det kjem ei tid då det er forræderi å halde seg taus," sa Martin Luther King i ein tale i 1967. Dette er like aktuelt i dag, og Rødt! trykker talen i sitt nye nummer. Her skriv også Frode Bygdnes om dagens fiskeripolitikk og korleis fiskarane vert husmenn i struktureringa av flåta. Les meir her

300805: Er det eit makttilhøve mellom menn og kvinner? Trengst det kvinnekamp mot undertrykking, eller trengst det et likestillingsarbeid der begge kjønn kvittar seg med innarbeidde kjønnsroller? Dette var eit tema på årets Raud sommarleir. Innleiinga finn du i Rødt! nr 3, som no er under produksjon. Les meir her

280805: Vi legg ut ein del peikarar i samband med Hans Petter Sjøli si bok Mao, min Mao. Les meir her

270805: akp.no nr 6 publisert: Lurer du på kva som skjer i norsk skole? Føler du at noko er i ferd med å gå gale, men skjønner ikkje heilt kvifor dette skjer? Vert du forvirra av uttrykk som basisgrupper, kunnskapsløft, stykkprisfinansiering, fleksibel skolestart, fritt skoleval og aldersblanding? Det er ein plan med det heile. Også artiklar om EU og om valet.
Dette er også dagen for ny nettbunad!

140805: Erling Folkvord på Pakistans nasjonaldag. Lars Akerhaug om islamister mot Al-Qa'ida.

200705: Arnljot Ask om situasjonen i Kurdistan.

230605: akp.no nr 5 publisert. Les om sjukehusreformen, Nepal, problema i EU, Fontenehuset, pensjonskampen videre, 1905-jubileet og radikale t-skjorter.

120605: Ekstranummer av Rødt!Sosialismen i Kina - hvor blei den av?

070605: Erling Folkvord med to artiklar om arbeidsmiljølova.

040605: akp.no nr 4 publisert. Les meir her

270505: Erling Folkvord med to artikler om pensjon og grunnlov: 1 - 2. Arnljot Ask om utviklinga i Kina.

250505: Mari Fjelstad om dialektisk materialisme. Arnljot Ask om det andre venstre. Erik Ness om rettssikkerhet.

210505: Arne Byrkjeflot om pensjonsforliket.

180505: Erling Folkvord med krav til ei ny regjering. Gudmund Dalsbø om tjenestemannsloven. EU og monopolene, et kapittel fra boka Götterdämmerung, samt bokmelding.

080505: Rødt! nr 2 er komplett.

010505: Liv Gubrandsens tale på Youngstorget. Erling Folkvords tale i Birkelunden.

300405: Tre artikler om pensjonskompromisset til LO.

270405: Rødt! nr 2 - de første artiklene.

200405: akp.no nr 3 lagt ut.

030405: Geir Christensen om drap i USA, om skoleprivatisering og om SV i regjering. Kristian Kaarbø om Hizballah.

260305: Heftet Iran - mullakapital og geopolitikk ligger nå på nettet, også i utgave for rask nedlasting.

240305: Frode Bygdnes om fiskerireguleringer. Leiv Olsen om Irak.

100305: Arne Byrkjeflot om den nye arbeidsmiljøloven. Daniel Ducrocq om Norge og EU - på fransk.

080305: Rødt! nr 1 komplett. Harriet Rudd om EUs utvikling.

230205: Nytt nummer av akp.no. Foreløpig program til revolusjonskonferansen.

110205: Flere tekster om pensjon.

030205: Maren Rismyhr om hurtigløp i skolen.

290105: Årets første utgave av akp.no.

260105: To tekster om nasjonale prøver. Fire tekster om pensjon.

160105: Pål Steigan om kritisk journalistikk.

020105: Ebba Wergeland om midlertidige ansettelser. Slutten på nyttårshelsinga.

231204: Nytt hefte om Iran. Jule- og nyttårshelsing frå www.akp.no.

171204: Siri Jensen om pensjonen og besteårsregelen.

121204: Røde Fane nr 4 komplett.

031204: Forsmak på Røde Fane nr 4 - bl.a Cuba, Kurdistan, Algerie.

291104: Nei-artikkel på fransk.

271104: akp.no nr 10, 2004 (tema Palestina).

221104: To EU-artikler fra kommende Røde Fane.

161104: Uttalelse fra AKP om SV og folkeavstemming.

081104: Siri Jensen om ØMU, kvinner og velferd. Åpent møte i Oslo.

021104: Uttalelse fra AKP om treninga av irakske soldater.

311004: Frode Bygdnes om frustrasjon og alternativer. Åpent møte i Oslo 4/11.

221004: Nytt akp.no (nr 9).

131004: Arnljot Ask om okkupasjonen av Irak.

021004: Erling Folkvord med tre tekstar om budsjett, sugerøyr og iraktrening. Åpent møte i Oslo om splittelsen i AKP i 1990.

250904: akp.no nr 8, 2004.

180904: Røde Fane nr 3a - ekstranummer om feminisme!

140904: Røde Fane nr 3, 2004 lagt ut.

110904: Brage Aronsen om norsk asylpolitikk.

120904: Erling Folkvord om SVs utenrikspolitikk. Oslo AKP med åpent møte om angrepa på arbeiderklassen.

290804: Uttalelse om trening av iraksk politi. Røde Fane med artikkel om Sør-Afrika.

260804: Støtteuttalelse til streikene i heis og olje. Nytt nummer av akp.no - tema skole.

220804: Kjersti Ericsson om Bush og potens.

140804: Historisk materiale: 1976-programmet er lagt ut.

010804: Røde Fane kommer nå med ekstranummer om EU.

270704: Partiprogramet og freds- og antikrigsprogrammet etter landsmøtet 2004.

180704: Dag Thoresen om sosial dumping.

050704: Erik Ness om ferie.

260604: Nytt nummer av akp.no. Pål Steigan om imperialismen og de nye krigene.

200604: Frode Bygdnes kommenterer endringene i departementene.

160604: Kristian Kårbø om Marwan Bargouti. Leiv Olsen om tariffoppgjeret for lærarar.

130604: AKP har hatt landsmøte.

100604: Erik Ness om det store bryllupet i Larvik.

290504: Akp.no nr 5 er lagt ut.

230504: Kenneth Fuglemsmo om revidert nasjonalbudsjett.

100504: Frode Bygdnes om kontingent (og organisering).

010504: Førstemaiappell om Midtøsten. Førstemaihilsen fra nettstedet.

270404: Støtteuttalelse til transportstreiken.

220404: akp.no nr 4, 2004.

180404: Uttalelse om drapet på Hamas-lederen. Røde Fane nr 2 komplett.

150404: Røde Fane nr 2 (ca halvparten). Feminismemøte i Oslo.

100404: Einar Jetne om massakren i Falluja.

020404: Røde Fanes ekstranummer om India komplett.

300304: Hva vil SV bruke makta til?

250304: Avisa akp.no nr 3 er klar.

220304: Uttalelse fra AKP i samband med drapet på sjeik Yassin.

210304: Jorun Gulbrandsen om overvåking av muslimer. Ca halvparten av Røde Fanes ekstranummer om India er lagt ut.

110304: Arne Byrkjeflot om Lidl.

070304: Siri Jensen om pensjon og kvinner.

070304: Et jubileum.

040304: Frode Bygdnes om sjukehusstyrene.

010304: Veiskille av Pål Steigan (1990). Hva er revolusjonær taktikk? av Hallvard Gråtopp (1978). Militærpolitisk program (1979).

260204: akp.no nr 2, 2004.

120204: Røde Fane nr 1 komplett.

100204: Det meste av Røde Fane nr 1, 2004 på plass.

030204: Barnehageassistent Jokke om pensjon.

020204: Pål Steigan: På den himmelske freds plass.

010204: Støtteuttalelse til de streikende på Japan Photo.

280104: Kenneth Fuglemsmo om EU og sjølråderett. Arnljot Ask med to artikler om Irak og en om Verdens sosiale forum. AKP(m-l)s program fra 1973 og andre stiftelsesdokument.

210104: akp.no med spesialnummer om pensjon

170104: "Ut av det brennende huset" og andre tekster av Kjersti Ericsson.

150104: Tekster om pensjon.

080104: Rapport fra Tromsø - slik styrer DNA og SV.

070104: To gamle hefter: EFs femte frihet (1992) og Søkelys på SIPO (1972).

020104: Siri Jensen om pensjon.

281203: Tekstene på andre språk er nå bedre organisert. Heftet Væpna revolusjon - i Norge?? er lagt ut.

221203: Årets julehilsen er på plass.

211203: Marion Palmer om eksotisk turisme i Finnmark.

181203: Daniel Ducrocq om skautforbud.

151203: Uttalelse om Norge i Irak.

131203: Hefte om kriser i verdensøkonomien. Heftet Mytar om AKP(m-l) fra 1987. Røde Fane 1993.

091203: Arnljot Ask kommenterer Jan Petersen om Irak.

031203: Mathias Bismo om partiet Venstre.

301103: Røde Fane nr 5, 2003 komplett.

231103: Bell og Gulbrandsen om valget i 2005. Oppdatert Palestinaside. Oppdatert Hagtvet-debatt-side.

211103: Avisa akp.no nr 10, 2003.

191103: To studieartikler om solidaritetsarbeid og bistand.

161103: Røde Fane for 1994 komplett på nettet. Seminar i Oslo om imperialisme, solidaritetsarbeid og forsvar.

121103: Sara Paretsky om Patriot Act.

101103: Frode Bygdnes om fylkespolitikk.

081103: Kenneth Fuglemsmo om fortsatt EU-motstand.

301003: Nytt nummer av avisa akp.no. Oppdatert Hagtvet-debattside. Arnljot Ask om norsk krigsdeltaking.

261003: Turid Kjernlie om snikinnføring av delt omsorg.

201003: Ny kvinnepolitisk studiesirkel.

131003: Oppdatert Hagtvet-debattside.

091003: To artikler om arbeidsinnvandring fra Røde Fane nr 5.

051003: Nytt hefte: Inn i skapet? Mindre oppdateringer på Hagtvet-sida og på Andre om AKP.

300903: AKP-uttalelse om EØS og arbeidsinnvandring.

290903: Frode Bygdnes om fylkesparlamentarisme

250903: akp.no nr 8, 2003 lagt ut.

210903: Jorun Gulbrandsen om revvolusjon og revolusjon.

130903: Dagens mening om politikerlønn. Oppdatert debattside.

100903: Dagens mening om WTO og norske politikere. Oppdatert debattside.

080903: Oppdatert debattside.

040903: Dagens mening om bruk av stemmeretten. Oppdatert debattside.

020903: Oppdatert debattside.

290803: Dagens mening om rådmannsvelde. Oppdatert debattside.

280803: Oppdatert debattside.

260803: Hagtvet trekker tilbake sine beskyldninger - AKP går ikke til rettssak.

240803: Røde Fane nr 4, 2003 komplett. Oppdatert debattside.

210803: Avisa akp.no nr 7 er klar. Aftenposten sa ham opp og rapporterte til POT, se mappesida. Oppdatert debattside.

200803: Dagens mening om SV i posisjon. Oppdatert debattside.

160803: Dagens mening om Blitz-kjøpet. Frode Bygdnes følger opp debatten om Distriktskommisjonen og fylkeskommunen. Oppdatert debattside.

140803: Oppdatert debattside.

120803: Oppdatert debattside.

100803:Dagens mening om Distriktskommisjonen. Oppdatert debattside.

080803: Oppdatert debattside.

070803: Dagens mening om AKPs arkiver. Oppdatert debattside.

060803: Oppdatert debattside. Smakebiter fra Røde Fane nr 4, 2003.

030803: Dagens mening om tidsskrifter på nettet. Oppdatert debattside.

020803: Oppdatert debattside.

300703: Jorun Gulbrandsen svarer Hagtvet og Dagbladet. Pluss langt innlegg. Oppdatert debattside.

270703: Oppdatert debattside.

260703: Oppdatert debattside.

240703: AKP svarer i Hagtvetdebatten. Oppdatert debattside.

220703: Oppdatert debattside.

210703: Dagens mening om angrep på de røde.

190703: Oppretta samleside for Hagtvet-debatten om AKP og folkemord.

150703: Dagens mening om Bondevik, Sharon og Arafat.

130703: Dagens mening om Frps suksess. Røde Fane nr 1 og 2, 1995 er på plass.

090703: Dagens mening om Tsjetsjenia. Røde Fane nr 3, 1995 er lagt ut-

050703: Dagens mening om nattog og privatisering.

020703: Julinummeret av avisa akp.no er lagt ut.

300603: Dagens mening om nedlagte fødeavdelinger. Røde Fane nr 4, 1995 er lagt ut.

260303: Dagens mening om ulike typer park.

240603: Dagens mening om tvangsekteskap.

230603: Røde Fane nr 3, 2003 komplett.

210603: Dagens mening om Norge i Afghanistan og Irak. Flere artikler fra Røde Fane: om privatisering, Gats og økonomiske kriser.

180603: Meining i dag om partiøkonomi og speleautomatar.

150603: Dagens mening om SV i posisjon.

120603: Dagens mening om boliger og markedet.

100603: Dagens mening om SFO og det store foreldreranet.

070603: Dagens mening om nattog og NSB. Fire nye Røde Fane-artikler, alle om AKP.

020603: De første artiklene fra Røde Fane nr 3 er lagt ut.

310503: Akp.no nr 5 lagt ut. Dagens mening om faglig solidaritet.

270503: Dagens mening om nyliberalisme i skolen.

110503: Meining i dag om "vegkart for fred". Smakebit fra neste Røde Fane: Hvem bryr seg om Irak? av Rahul Mahajan. Antikrigsrapport fra Spania.

090503: Dagens mening om Irak og skjødehunder. Oppdatert antikrigsside.

080503: Østlands-Posten om Irak-boka. Oppdatert antikrigsside.

070503: Dagens mening om kapitalismens utvikling. Oppdatert antikrigsside.

060503: Oppdatert antikrigsside.

050503: Oppdatert antikrigsside.

030503: Dagens mening om marijuanamarsjene. Oppdatert antikrigsside.

010503: Dagens mening er en førstemaitale. Og her er en tale til. Oppdatert antikrigsside.

300403: Første mai - kultur og historie.

290403: Dagens mening om kjiipe Erna og krigeren Bush. Oppdatert antikrigsside.

280403: Oppdatert antikrigsside.

270403: Dagens mening om EØS og valgkampen.

260403: akp.no nr 4, 2003 lagt ut.

250403: Dagens mening om kommuneøkonomi og krig. Oppdatert antikrigsside.

240403: Oppdatert antikrigsside.

230403: Oppdatert antikrigsside. Vidar Eng og VG med jubileumstekster.

220403: Oppdatert antikrigsside.

210403: Nettutgave av Krigen mot Irak - motivene bak.

170403: Oppdatert antikrigsside.

150403: Dagens mening om Palestina. Oppdatert antikrigsside.

140403: Oppdatert antikrigsside.

130403: Ekstranummer av Røde Fane - om Argentina, Uruguay og Paraguay.

110403: Oppdatert antikrigsside.

100403: Dagen mening om krigen. Oppdatert antikrigsside. Ny bok på trappene: Krigen mot Irak - motivene bak. Om jubileumskonferansen Revolusjon! Innledning om "kvalitetsreformen" ved universiteta.

070403: AKP-uttalelse om norsk krigsdeltakelse.

040403: Dagens mening om flerkulturelt eller ikke. Oppdatert antikrigsside

020403: Oppdatert antikrigsside.

300303: Dagens mening om fri flyt i forskninga.

290303: La oss feira sigrane til folkehæren! (Den filippinske folkehæren NPA 34 år).

270303: Avisa akp.no nr 3 er klar. Dagens mening om virkelig tv. Oppdatert antikrigsside.

260303: Nytt hefte: Forsvar høgskoler og universitet! Oppdatert antikrigsside.

250303: Ebba Wergeland om sykefravær. Hjort og Krogstad på jubileumssida. Oppdatert antikrigsside.

230303: Dagens mening om Irak-krigen.

210303: Dalsbø, Heia og Næss på jubileumssida. Oppdatert antikrigsside.

200303: Dagens mening om skolerasering. Oppdatert antikrigsside.

190303: Uttalelse fra AKP: Isoler Bush. Oppdatert antikrigsside.

180303: Dagens mening om olje og norsk politikk. Oppdatert antikrigsside.

170303: Oppdatert antikrigsside.

160303: Dagens mening om inkluderende sukkerpiller. Jorun Gulbrandsen om Rikki Lake, RV og AKP. Steinholt om partijubileet. Oslo-møte om porno. Oppdatert antikrigsside.

140303: Oppdatert antikrigsside.

130303: Meining i dag om trotskistar og EU. Oppdatert antikrigsside.

120303: Oppdatert antikrigsside. Lysestøl ved partijubileet.

110303: Oppdatert antikrigsside. Dagens mening om norsk krigsstøtte. Windingstad og Kjernlie skriver på jubileumssida.

100303: Oppdatert jubileumsside. Oppdatert antikrigsside. Innsynsavslag.

090303: Dagens mening om porno og arbeidsmiljø. Oppdatert antikrigsside. Røde Fane nr 1, 2003 komplett.

070303: Oppdatert antikrigsside.

060303: Oppdatert antikrigsside.

050303: Dagens mening om århundret vi er inne i. Røde Fane-artiklar om Marx, Laeken og Gats. Oppdatert antikrigsside.

040303: Jubileumsartikler av Sjue, Fossum og Larsen. Oppdatert antikrigsside.

030303: Jubileumsartikler av Byrkjeflot, Raknerud, von der Lippe - og om Larvik AKP. Oppdatert antikrigsside.

020303: Dagens mening om Gats og Shanghai. Oppdatert antikrigsside.

010303: Avisa akp.no nr 2, 2003. Nytt hefte: Plutselig framstod revolusjonen i Norge som mindre rar.

270203: Dagens mening om RVs landsmøte. Oppdatert antikrigsside.

260203: Oppdatert antikrigsside.

250203: Dagens mening om våpeninspeksjoner. Nye tekster på jubileumssida. Oppdatert antikrigsside.

240203: Oppdatert antikrigsside. Vestfold AKP med jubileumsklipp.

230203: Oppdatert antikrigsside.

220203: Dagens mening om Israels politikk.

200203: Siri Jensen om kvinneopprøret i AKP. Nye innslag på antikrigssida.

190203: Dagens mening om m-l-debatt. Oppdatert antikrigsside.

180203: Nye tekster på jubileumssida, bl.a AKP i dag. Nye pekere på antikrigssida, bl.a til 40 demonstrasjonsomtaler.

160203: Dagens mening om dagens fiskeripolitikk. Åpent møte i Oslo. Ny kultur/humor-seksjon på antikrigssida.

140203: Antikrigsløpeseddel. Nytt stoff på jubileumssida og på antikrigssida.

130203: Mer stoff på jubileumssida. Oppdatering på antikrigssida. Uttalelse: Ikke Nato-mandat for angrepskrig!

120203: Svak begynnelse på jubileumssida (30 år). Dagens mening om post og twist.

110203: Lagt ut noen innlegg fra debatten om anti-intellektualisme.

080203: Dagens mening om Norge i Afghanistan. Asgeir Bell og Jorun Gulbrandsen om EU. Jorunn Folkvord om lærerstreiken. Oppdatering av Irak-sida. Klasseanalysen for Voss, no i html-utgåve.

060203: Oppdateringer på Irak-sida. Løpeseddel til lærerstreiken.

050203: Dagens mening om lærerstreiken. Oppdatert antikrigsside. Røde Fane om EU, revolusjon, sjukehusreformen og Irak/USA.

040303: akp.no nr 1,2003.

030203: Dagens mening om kommunal kuttisme. Støtte til lærerstreiken.

010203: Dagens mening om Blitz.

300103: Dagens mening om EU og EØS. Klasseanalyse av Voss.

270103: Dagens mening om moderasjonslinja.

250103: Dagens mening om familietragedier.

220103: Dagens mening om rusbrus.

190103: Dagens mening om strøm. Frode Bygdnes om lokaldemokratiet. Programmet for Trondheimskonferansen. Åpent møte i Oslo.

170103: Ny side: Nei til krig mot Irak!

160103: Dagens mening om Sjølie-dommen. Siri Jensen om pensjon.

140103: Dagens mening om juksemakere. Rolv Rynning Hanssen om Lex Sara og privatisering.

130103: Daniel Ducrocq om hvorfor nei til EU fortsatt er rett. Tone B Windingstad om AKP og antiintellektualisme. Søstre, kamerater! på engelsk. Ny side: Andre om AKP.

120103: Dagens mening om Gats.

090103: Dagens mening om Irak-krigen. Terje Valen om strømprisene og alt det andre. Erik Ness om Frp og alle de andre.

070103: Dagens mening om EU-motstanden. "Gamle" artikler lagt på arkiv: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

040103: Dagens mening om strømpriser og behovet for AKP.

271202: Dagens mening om å søke innsyn.

241202: Dagens mening om Jesus og andre flyktninger. Samt julehilsen.

211202: Solidaritetshelsing til den kurdiske nasjonalkongressen.

161202: Dagens mening fra demonstrasjonene i København. AKPs løpeseddel til toppmøtet.

141202: Dagens mening om pensjon. Røde Fane nr 4, 2002 komplett.

101202: Dagens mening om kjøttfarse.

081202: Dagens mening om EU-toppmøtet i København.

011202: Dagens mening om USA og overvåking. Nytt Røde Fane.

291102: Avisa akp.no nr 3, 2002 lagt ut. Dagens mening om Nei til EUs landsmøte.

261102: Dagens mening om kåtskap og kjøpesentre.

241102: Dagens mening er en hyllest til Kvinnefronten.

211102: Dagens mening om kvalitetsdemokrati.

191102: Dagens mening om vann.

181102: Pål Steigan om Røde Khmer. Kamerat Eris Cabrera til minne.

171102: Meining i dag om valet i Tyrkia.

141102: Dagens mening om statlige horekunder.

121102: Dagens mening om Attac og EU.

101102: Dagens mening om SFO-økonomien.

071102: Dagens mening om DNAs sviktende opplsutning. Osloseminar om imperialisme.

061102: Novemberutgaven av avisa akp.no er klar på nettet.

051102: Dagens mening om pensjon, pluss kronikk om samme tema.

031102: Dagens mening om Clemets skjulte agenda. To "gamle" hefter: Marxistisk filosofi og AKP og kvinnekampen.

311002: Dagens mening om kommuneøkonomi.

291002: Dagens mening om Annie Sprinkle.

241002: Dagens mening om Tsjetsjenia. Jorun Gulbrandsens om innsynsloven.

221002: Dagens mening om aksjesalg. Oppretta emne- og forfatterregister for dagens mening.

201002: Dagens mening om krisesentrene og statsbudsjettet.

181002: Dagens mening er en streikeappell.

161002: Dagens mening om bypolitikk.

141002: Sissel Henriksens innledning på Manifest 02. Dagens mening om seksuell frigjøring.

111002: Dagens mening om markedet og kommunene.

081002: Opprop for Sison. Dagens mening om statsbudsjettet.

061002: Dagens mening om boikott av Jaffa-appelsiner.

021002: Avisa akp.no lansert. Dagens mening om avisa.

280902: Nytt hefte: Folket skal seire!

270902: Dagens mening om sterilisering.

260902: Dagens mening om pensjon. Jon B Hansen om Saddams bakterier.

240902: Dagens mening om krig mot Irak. Ny Støtt Sison-side.

220902: Dagens mening om forfølgelsen av Jose Sison. Hefte om lønnsoppgjøret i offentlig sektor.

200902: Dagens mening om Rockwool og Ashland.

180902: Meining i dag om terror og olje.

170902: Fråsegn frå AKP: Nei til kriminalisering av solidaritetsarbeid!

160902: Dagens mening om pensjonsalderen. Frode Bygdnes om Utvik senior.

120902: Jubileumsmillionen lansert. Dagens mening om terrorkrigen. Terje Skaufjord om Afghanistan. Jon B Hansen om Irak. Asgeir Bell om lokalt avmaktstyre.

100902: Dagens mening om 11/9.

070902: Dagens mening om streiken på Ashland.

050902: Dagens mening om skoleøkonomien.

030902: Røde Fane nr 3, 2002. Meining i dag om piratdrosjer.

290802: Dagens mening om Utopia Larvik. Kjersti Ericsson om offerrollen.

260802: Velkommen til nylansering av internasjonale nyheter fra AKP!

240802: Dagens mening om vold i antirasistisk kamp.

200802: Dagens meining om Arafat og måneskin. 1996-årgangen av Røde Fane er no komplett.

160802: Artikkel på spansk om klassekampen i Norge.

150802: Dagens mening om Peres' besøk.

120802: Dagens mening om fotball og klasser. Arkivet: Røde Fane nr 2, 1996 er på plass.

070802: Dagens mening om AKPs sikkerhetspolitikk. Arkivet: Røde Fane nr 3, 1996 er på plass.

030802: Dagens mening om USA og FN. Kronikk om likestilling og forskning.

310702: Dagens mening om revolusjonær sikkerhetspolitikk.

290702: Dagens mening om kakseskipet The World. Oppdateringar på Palestina-sida.

200702: Nok ei mening om porno.

140702: Dagens mening om porno. Oversikt over andre AKP.

100702: Nye tilleggsartikler til "Hva er AKP?". Røde Fane nr 4, 1996 på plass.

070702: Dagens mening om verdenssituasjonen og taktikken. Hans O Brendberg om sionisme og jødedom. Informasjonsteksten Hva er AKP? lagt ut.

030702: Dagens mening om 4. juli.

300602: Dagens mening om menn med ære. Om religion og politikk.

270602: Dagens mening om politiet og demonstrasjonene.

250602: Dagens mening om verdensbankdemonstrasjonene.

240602: Pene bilder.

230602: Seks gode grunner til å demonstrere mot Verdensbanken.

210602: Dagens mening om lokaldemokratiet.

190602: Jorun G om politiets planer. Oppdateringer sommerleir.

180602: Løpeseddel om Verdensbanken lagt ut som dagens mening og pdf.

120602: Dagens mening fra Palestina og Furuset. Foreløpig sommerleirprogram.

060602: Dagens mening om massekonsum.

030602: Dagens mening om Attac.

310502: Dagens mening om farskap.

300502: Støtteuttalelse til de streikende journalistene.

290502: Dagens mening om byrådet i Oslo og boligsalg.

230502: Dagens mening om Hagen og Uhse og co.

220502: Sommerleirinfo er på plass.

210502: Dagens mening om Verdensbanken og de fattige.

190502: Dagens mening om frekk feminisme.

150502: Dagens mening om lønnsoppgjøret i staten.

110502: Dagens mening om Palestina.

040502: Dagens mening om det moderne.

300402: Dagens mening om tariffoppgjøret.

280402: Dagens mening om tog på villspor.

250402: Røde Fane nr 2, 2002 er lagt ut.

240402: Dagens mening om pornoinvasjonen.

230402: Oppdateringar på Palestina-sida.

220402: Dagens mening om tariffoppgjøret.

200402: Dagens mening om kvinnekamp og faglig kamp.

170402: Meining i dag om lesber og 8. mars. Fråsegn om innvandrarar og straff. Asgeir Bell om (litt av) mappa si. Jorun Gulbrandsen om ambulerende eventister. To palestina-appeller.

150402: Støtteuttalelse til hotellstreiken. Dagens mening om små og store kommunestyrer.

130402: Dagens mening er et spørsmål til familieministeren fra AKP.

110402: 1997-årgangen av Røde Fane er komplett.

100402: Dagens mening om folkemordet i Palestina. Er klasseanalyse gunstig i analysen av Arbeiderpartiet? Fra AKP: Send ambassadøren hjem.

070402: Dagens mening om norsk fiskeripolitikk. Klasseanalyse av lærarane.

040402: Dagens mening om AKP og metoder. Oppdatering på mappesida. Palestina-møte i Oslo.

020402: Dagens mening om SV og flyktninger. Oppdatering på Palestina-sida.

310302: Dagens mening er en appell ved Israels ambassade i går.

280302: Dagens mening om Larviks framtid. Ny vevbunad!

250302: Bøllekurs i Oslo. Oppdatert Afghanistan-side.

240302: Dagens mening om Frp og skolen.

190302: Dagens mening om Snøhvit.

170302: Dagens mening om overvåkning og revolusjon.

150302: Dagens mening om propaganda.

130302: Dagens mening om Oslo kommunes tjuverier. Nyhende frå Israel, Tunis og Tyrkia. Mappa til Erik Ness er lagt ut.

110302: Meining i dag om sanning i arbeidslivet.

070302: Dagens meninger om sjukepleierstreiken og om Norge i Afghanistan. Transport AKPs argumentsamling for Palestina-solidaritet. Ebba Wergeland om helse og arbeid. Åpning av www.kvinnekamp.no. Nye artikler på mappesida.

060302: Ny side om mapper, innsyn og slikt. Internasjonale nyhende er attende (India, Sør-Korea, Palestina). Nokre nye artikkel-peikarar på Palestinasida.

050302: Meining i dag om USA-basar. Uttalelse fra AKP om norske styrker i Afghanistan.

030302: Dagens mening foran tariffoppgjøret.

010302: Dagens mening om barnemat.

260202: Uttalelse mot kjøp av våpen fra Israel. Dagens mening om framtidsutsiktene.

240202: Dagens mening om medeierdemokratiet. Røde Fane årgang 1998 ferdig.

220202: Dagens mening om kvinners liv.

200202: Dagens meining om kommunale kraftsal. Ivar Hellesnes om Jagland og trygg mat.

170202: Dagens mening om små kryp og stor politikk.

140202: Dagens mening om privatiseringas sanne ansikt. Røde Fane nr 1, 2002 lagt ut.

120202: Dagens mening om sjølberging. Uttalelser fra AKP om Palestina og Afghanistan. Bildeserie om krigsforbryteren Sharon.

100202: Meining i dag om førkrigstida.

080202: Dagens mening: Knus den borgerlige staten!

060202: Dagens mening om et tvilsomt politikeropprør.

050202: Afghanistan-sida oppdatert.

040202: Dagens mening om opplæring av sivilt tjenestepliktige.

010202: Dagens mening om euroen. AKPs nye program lagt ut.

300102: Meining i dag om æresdrap.

280102: Dagens mening om minoritetskvinner og likestilling.

270102: Palestina-sida oppdatert.

260102: Dagens mening om sjukelønnskampanjen. Indonesiaheftet er lagt ut.

230102: Dagens mening om SV og studiefinansieringa.

210102: Dagens mening om demokrati og krig. Seminar i Oslo om islam.

190102: Dagens mening om gnagmloh.

170102: Nyheter fra Cuba, Israel, Eire og Nepal.

160102: Støtteuttalelse til sjukepleiernes lønnskamp. Dagens mening om metoder i demokratikampen.

130102: Dagens mening om mapper og moro. Flere Palestina-pekere.

100102: Ny side: Det klasseanalytiske hjørnet. Dagens mening om Israels våpen.

070102: Dagens mening om sluttvederlagsordninga i fylkeskommunene. Oslo AKP med seminar om USAs krig i Afghanistan.

060102: Ny Palestina-side. Røde Fane for 1999 nå komplett på nettet.

040102: Dagens mening om dødstall, krig og terror.

010102: Dagens mening om kapitalismen.

281201: Dages mening om islamismen.

261201: Nytt verktøy - epostadresser til medier.

241201: Dagens mening om Betlehem og Jerusalem.

221201: Dagens mening om golfballer og egg. Nyhende frå Tyrkia, India og Argentina. Julehilsen.

191201: Dages mening om dem og oss.

161201: Dagens mening om de viktige tinga. Oppdatert engelsk tekst om vårt syn på EU.

141201: Dagens mening om vold mot kvinner.

121201: Dagens mening om det androgyne.

101201: Om AKP sitt landsmøte.

101201: Nyhende frå India, USA og Storbritannia.

091201: Dagens mening om sensur i Nepal. Heftet Det store spillet lagt ut.

061201: Mer programdebatt, og oppdatert tekst på spørsmål om fagbevegelsen og om homofili.

051201: Oppdatert programtekst med alle innkomne forslag.

041201: Dagens mening om en farlig utvikling. Antikrigssida oppdatert.

021201: Programdebatten fortsetter.

291101: Dagens mening om virkelig Big Brother. Oppdatert programdebatt. Nyhende frå Nepal, Tyrkia og EU.

271101: Dagens mening om USA på silkeveien. Støtteuttalelse til sivilarbeiderne. Oppdatert programdebatt.

251101: Dagens mening om forsvar for terror. Også i lengre utgave her. Røde Fane nr 4 komplett.

241101: Nyhende frå Kurdistan, Nepal, Afghanistan og USA. Oppdatert programdebatt.

221101: Dagens mening er ei skolehistorie.

201101: Dagens mening om tariffoppgjøret 2002. Debatt om rasebegrepet.

191101: Nyhende frå Filippinane, Afghanistan, Argentina og Færøyane. Nytt hefte - se midtspalta.

181101: Innlegg i AKPs programdebatt.

161101: Dagens mening direkte fra WTO-møtet.

141101: Dagens mening om politiske tidsskrifter. Fem artikler fra Røde Fane nr 4. Nyhende frå Nepal, Tyrkia og Sør-Korea.

121101: Dagens mening om Jan Petersen.

101101: Dagens mening om valgløfter og virkelighet. Arne Byrkjeflot om EØS-avtalen.

071101: Dagens mening om Skolepakke 2. Nyhende frå Tyrkia, Nepal, India og New Zealand. Bayan om WTO.

041101: Dagens mening om kollektiv paranoia.

021101: Uttalelse om tariffoppgjøret 2002.

311001: Nyhende frå Irland, India, Filippinane og Diego Garcia. Info om WTO-demo og antikrigs-demoar.

291001: Dagens mening om skolemangel.

281001: Uttalelse fra AKP om krigen i Afghanistan. Nyhende frå Tyrkia, Filippinane, Palestina og FN.

261001: Dagens mening om bruktbilfred i Palestina.

241001: Dagens mening med oppfordring om å delta i høstens vervekampanje for Klassekampen.

221001: Dagens mening om RV og SV.

161001: Dagens mening om folkemord i Afghanistan.

111001: Dagens mening om USA og Afghanistan.

091001: Dagens mening om abortloven.

071001: Uttalelse om USAs bombing. Dagens mening om kommuner og børs.

041001: Dagens mening om problemløsning. Nytt utkast til prinsipprogram for AKP.

300901: Meining i dag om statsterrorismen. Jorun Gulbrandsen analyserer Narvesen-porno. Vestlandskonferansen 2001. Stå sammen-kurs.

270901: Dagens mening om RV og valget. Noen oppdateringer på antikrigssida og nerdesida.

250901: Dagens mening om USA-hat. Ny antikrigsside.

230901: Dagens mening om valget. Nytt hefte om kommunistpartiet.

190901: Dagens mening om kvinner og lønn. Nyheter fra Syria, Tyrkia og Filippinene.

160901: Dagens mening om valgets konsekvenser.

130901: Uttalelse om terroraksjonene og Natos vedtak.

120901: Uttalelse og kommentar om terroraksjonene i USA.

090901: Ny side om Charleston 5. Nyheter fra Tyrkia, Grønland og IMF.

080901: Dagens mening oppsummerer valgkampen. 25 år sidan Mao døydde. Oppdateringar på nerdesida.

060901: Dagens mening om voldelige menn.

050901: Støtteuttalelse om streiken på D/S Louise.

040901: Dagens mening om SV. A glimpse of some issues of class struggle in Norway.

020901: Dagens mening om Palestina. Nyhende frå Tyrkia, Fillippinane og India.

280801: Uttalelse om Gigi, og om drapet på Abu Ali Mustafa. Oppdatering Clabecq.

270801: Nyhende frå Palestina, Sverige og Nepal. Påfylling på nerdesida.

230801: Dagens mening om demokrati.

210801: Røde Fane nr 3 komplett. Tysk tekst om nasjonalstaten, EU og den kommunistiske rørsla. Ny side: Surfetips for raude nerdar.

200801: Dagens mening om evu-reformen. Mer fra Røde Fane.

190801: Nyhende frå Fillipinane, Nepal og Danmark. GATS-artiklane i Røde Fane nr 3, 2001 er lagt ut (pluss noen flere).

170801: Dagens mening om Mumia Abu-Jamal!

150801: Nyhende frå Colombia, Nepal, USA og Tyrkia.

130801: Dagens mening om steinkasting og straff. Kjøp AKP-stjerna. Nytt Røde Fane.

110801: Dagens mening om pressestøtta.

050801: Dagens mening om flyktningepolitikk. Dagsseminar i Oslo om Myten om det postindustrielle paradis.

290701: Dagens mening om porno.

190701: Boka Det gode arbeidsmiljø - mest lønnsomt for hvem? (fra 1998) ligger nå komplett på veven.

180701: Meining i dag: Glosebok etter Göteborg.

120701: Dagens mening om rettsfølelse og skatt.

080701: Røde Fanes ekstranummer om bangsamorofolket er lagt ut.

050701: Dagens mening om folk og kapital. AKPs innlegg under årets Brussel-seminar. Oppdatert løpeseddel om EU (på engelsk).

040701: Nyhende frå og om Papua, Korea og Nepal.

300601: Dagens mening om krigsforbrytere.

270601: Røde Fane 2, 2001 omtrent komplett. Oppdatert sommerleirstoff. Husk RUs skolebokkampanje.

250601: Nytt utkast til kap 3-7 i AKPs prinsipprogram.

240601: Dagens mening om privatisering. Oppdaterte Göteborg-pekere. Flere Røde Fane-artikler lagt ut (nr 2, 2000 og 2, 2001). Nyheter fra Nepal, Peru, Filippinene og Sør-Korea.

210601: Dagens mening om sidemålsopplæringa.

190601: Ny pekerside: Etter Göteborg.

180601: Jorunn Folkvords appell i demonstrasjon mot politivold. Oppdatert info om sommerleir og pionerleir.

130601: Dagens mening: KPML(r) om de to demonstrasjonene i Göteborg.

120601: Huskeliste Göteborg lagt ut.

100601: Dagens mening om Kvinner på tvers. Programmet til konferansen er også lagt ut. Vil du sikre e-posten din? Bruk kryptering!

090601: Nyhende frå Eire, India, USA og Nepal.

080601: Dagens mening om privatisering.

060601: Dagens mening om aktivitetsferie i Göteborg.

020601: Dagens mening om å eie eller leie skolebygg.

300501: Dagens mening om Attac.

280501: Sommerleirprogrammet er nå ganske klart. Nyheter fra Cuba, Kypros og Tyrkia.

270501: Dagens mening om kristendom i skolen.

260501: Nytt innlegg i programdebatten til AKP.

220501: Dagens mening om sjukehusreformen.

200501: Dagens mening om Israel. Løpeseddel om sjukehusreformen. Nyheter fra Spania, Indonesia, Filippinene og India.

170501: Dagens meining om norsk fiskeripolitikk.

150501: Dagens meining med spørsmålet Hva menes med et samfunn for alle? Oppdaterte pekere om sjukehusreformen.

130501: Dagens meining om slakt av sjukehusa i Oslo. Uttalelser fra sentralstyret i AKP om sjukehusreformen og om situasjonen i Palestina.

090501: Nyhende frå Kina, Hawaii, Papua, India og Tyrkia.

080501: Dagens mening om spadekjøp på Narvesen. Røde Fane nr 5, 2000 er nå komplett på nett.

060501: Dagens mening om førstemaistrategi. Nyheter fra Kurdistan, Latvia, Puerto Rico og Guatemala.

040501: Dagens mening om bråtebrenning på Rimi.

030501: Arne Byrkjeflot foran LO-kongressen.

020501: Dagens mening om regjeringas barnehagepolitikk. Mesteparten av Røde Fane nr 5, 2000 er lagt ut.

290401: Dagens mening om et forslag til LO-kongressen. Bjarne Nærums artikkel om nettsamfunnet i Røde Fane nr 2 i fullstendig utgave. Nytt frå Colombia, Sverige, Storbritannia og Pakistan.

200401: Dagens meining om Attac og sildesteng.

180401: Dagens mening er om rammene. Nyheter fra Venezuela, Bihar, Tyrkia m.v. Faglig kommentar om Solidaritetsalternativets død.

170401: Nytt utkast til AKPs prinsipprogram.

160401: Dagens mening: Er Larvik en modell for kommunal omstilling? Nytt Røde Fane.

100401: Dagens mening er et svar til Gerd-Liv Valla om arbeidstid. Internasjonalt nytt fra Tyrkia, Nepal og Filippinene. Flere Røde Fane-tekster lagt ut, deriblant Pål Steigan også på tysk (angerdebatten).

090401: Nytt hefte om EU. Lagt ute halvparten av tekstene fra Røde Fane nr 1, 2001.

080401: Arnljot Ask om Attac, Göteborg og EU. Per Gunnar Skotåm om forsvarspolitikken. AKP om OFS-streiken.

070401: Dagens mening om adopsjon for lesbiske og homofile.

050401: Dagens mening om Oslo-politiet.

030401: Dagens mening om kugalskap og politikk.

010401: Dagens mening om eksamenssystemet i skolen.

300301: Dagens mening om skolefritidsordningene.

280301: Mening i dag om kollektivtrafikk. Internasjonale nyheter.

260301: Meining i dag om Napster og opphavsrett.

250301: Nyhende frå India, Argentina og Kurdistan.

230301: Dagens mening om prostitusjon og humor. Jorun Gulbrandsen svarer på beskyldninger om rasisme.

210301: Dagens meining om ulv. Nyhende frå Tyrkia, Argentina, Cuba og Pakistan.

190301: Dagen mening om en boligokkupasjon i Bergen.

170301: Dagens mening om en ond og dum stortingsrepresentant.

150301: Dagens mening er om regjeringas barnehagesatsing.

140301: Nyhende frå Nepal, Sverige og Baskarland.

130301: Dagens mening - om kontantstøtta.

120301: Ny mening om læreren som blei sendt hjem 8. mars.

110301: Internasjonale nyhende. Ny versjon av peikarsida. Tilgang til søkemotorar og media frå heimesida.

100301: Dagens mening om økte egenandeler.

080301: Dagens mening - en åttendemarstale.

070301: Internasjonale nyhende med kvinneblikk. 8. mars over alt - talar, helsingar, artiklar.

060301: Dagens mening - ny fast spalte. Ekstra i dag: Internasjonale kvinnenyheter.

050301: Uttalelse fra AKP: Protester mot deportasjonene av kosovoalbanerne!

040301: Dagens mening (etter hvert et fast innslag) - se midtspalta. Fleire nyhende frå kampar verda rundt.

030301: Nytt tilbod: Oppdaterte nyhende frå kampar verda rundt. Vevtips minst to gonger i veka.

260201: Tre nye tekster fra heftet Aldri mer 1940? er lagt ut. Nytt nummer av Røde Fane.

160201: Jorun Gulbrandsen og Turid Kjernlie om boplikt (= delt omsorg).

140201: Per Gunnar Skotåm: For et sterkt, uavhengig og nasjonalt forsvar.

130201: AKP om Attac. Jorun Gulbrandsen: Forby naziorganisasjoner! Nytt forsvarspolitisk hefte i pdf-utgave. Lagt ut Jon Børge Hansens hefte Den umulige revolusjonen?

080201: Studiesirkel om Palestina.

080201: Større oppdatering av avisoversikta. Merk ellers at Göteborgaksjonen er på nett.

060201: Uttalelse fra AKP: Forby naziorganisasjoner!

060201: Pressemelding fra AKP om Forsvarsstudie 2000 snikåpner den nye forsvarspolitiske sida vår.

050201: Göteborgsida oppdatert med en del pekere. Jorun Gulbrandsen i anger-debatten: UHA! En øyenvitneforklaring.

050201: Uttalelse fra arbeidsutvalget i AKP om Göteborg 2001.

010201: Vedtaka fra Trondheimskonferansen. Minneopprop for Benjamin.

220101: En ny Mao-tekst er lagt ut.

190101: Lagt ut de fleste av artiklene fra Røde fane nr 4, 2000.

170101: Møte i KKs venner 180101, se midtspalta. Lagt ut artikkel om Journalistikk, demokrati og klassekamp, av Robert W McChesney

150101: Aksjon Betlehem. Kapitalen-studier. Faglig ungdomskonferanse.

080101: Mer om de tyrkiske fengselsaksjonene. Støtt Cottrell-streiken på Filippinene. Siri Jensen om proletariseringa, og noen historiedebattartikler. Tre Mao-artikler til lagt ut.

271200: Mer bursdagsfeiring: Om motsigelsen på nett.

251200: Maos bursdag feires med flere tekster.

241200: Malbrev for protester til Tyrkia. Stein Ørnhøi i angerdebatten. God jul!

221200: Info om situasjonen i tyrkiske fengsler - norsk og engelsk. Første tre artikler av Mao lagt ut.

201200: Programdebattsida oppdatert med flere innlegg.

191200: Jorun Gulbrandsen og Halvard Heia på angersida. Frode Bygdnes om Palestina og om kraftsalg.

161200: Byrkjeflot og Ebbing på angersida.

151200: Programmet for Trondheimskonferansen 2001 (faglig) er lagt ut. Lie, Byrkjeflot, Lauritzen, Windingstad, Øgrim og Helgheim i angerdebatten.

121200: Ekeland, Kolmannskog og Robinson i angerdebatten. Palestinaseminar, se midtspalta. Ny versjon av Røde Fanes heimeside.

101200: Asgeir Bell i angerdebatten.

061200: Mer anger. Partiløpeseddel på engelsk om EU (jf Nice-toppmøtet). Brev til den norske regjeringa om F-type-fengsla i Tyrkia.

051200: Tre artiklar av Erling Folkvord om Hadep-kongressen i Tyrkia/Kurdistan.

051200: Pressemelding og brev til justisministeren om demonstrasjonsretten. Appell fra Erling Folkvord på Palestina-demo. Innlegg fra Frode Bygdnes om Palestina og om torsken.

291100: Angerdebatten fortsetter. Støtteuttalelse til de streikende kabinansatte i SAS.

281100: Mer anger. Møte om norsk oljeutvinning, se midtspalta.

221100 og 231100: Enda mer anger!

211100: Debattsida om historie og anger utvides stadig.

201100: Mer anger!

181100: Historiesida bygges ytterligere ut.

171100: Ny pekerside om AKP, historie, Pol Pot og anger.

161100: Nye uttalelser fra AKP (om Palestina og om DNAs EU-vedtak). Flere nye klassikertekster, nå også på tysk.

091100: Bøllekurs på Østlandet og studiemøte om kvinnelønna i Oslo - se midtspalta. Noe forsinka: AKPs pressemelding om aksjesalg i KK.

021100: Nye pekere. Nye klassikere.

221000: Ny side med henvisninger til marxistiske klassikere. Referat fra Trygg mat-alliansens seminar. Frode Bygdnes om fylkeskommunen. Nye innlegg og pekere på Stopp-Ap-sida. Debatten om AKPs prinsipprogram er i gang.

191000: Velferdsløpeseddelen klar til nedlasting i pdf-format.

181000: AKP-løpeseddel til velferdsaksjons-dagen.

181000: To innlegg holdt av Siri Jensen på Kvinner på tvers.

161000: Mer om aksjon For velferdsstaten - se midtspalta.

041000: Uttalelser om statsbudsjettet 2001. Uttalelse om massakrene på palestinerne. Ny artikkel om fylkeskommunen.

021000: Kjersti Ericsson si innleiing på Kvinner på tvers. Info om Joik mot krutt - sjå midtspalta. Stadig nye peikarar.

210900: Historisk demonstrasjonstog i Oslo, se midtspalta.

180900: Nye pekere på pekersida og på Stopp AP-sida. Info om Trygg mat-seminar, se midtspalta.

130900: Ein klassikar i elektronisk utgåve: Staten og revolusjonen, av Lenin

070900: Studiesirkel om kvinnelønna i Oslo. Nye artikler på Stopp-AP-sida. Arnljot Ask om Irak-boikotten. Asgeir Bell om den politiske situasjonen. Johan P Andresen om avskjedssaken. Konferansen Markedsmakt eller demokratisk styring? - se midtspalta.

050900: Oppdatert info om Clabecq, på norsk og engelsk. Oppdateringer på faglig-kalenderen. Sommerleirinnledning om tariffoppgjøret lagt ut.

280800: Uttalelser fra sentralstyret i AKP: 1) DNA-leiinga vil privatisere norsk helsevesen. 2) Ingen ny EU-søknad - forsvar folkeavstemmingene. 3) Slå ring om nynorsken

280800: Uttalelse fra faglig utvalg om resultatet av barnehagestreiken (KS)

230800: Endelig - AKP med egen pekeroversikt!

230800: Den flerstemmige revolusjonen av Kjersti Ericsson - nå også på engelsk: The Polyphonus Revolution

230800: AKP hilser renteaksjonen velkommen!

220800: Info om KKs høstkampanje. Oppdateringer i KPT-programmet. Info om Trondheimskonferansen, se høyre spalte. Info om streiken ved TI.

210800: Uttalelse fra faglig utvalg i AKP om streikeresultatet for barnehagene i Oslo

200800: Programmet til Kvinner på tvers lagt ut. Mer stoff lagt ut på velferdssida

190800: Resultatet av barnehagestreiken

180800: Antinazidemo også i Tromsø

170800: Lanserer samlesida Redd velferden - stopp AP!

160800: Hvem er Stoltenbergs venner?

140800: Antinazidemo i Oslo

130800: Den flerstemmige revolusjonen på veven i fulltekst

080800: Søstre, kamerater! på veven i fulltekst

Avvis Forsvarsstudie 2000!

Oslo AKP og RV avslører nedskjæringene i Osloskolen 2001

AKPs ekstraordinære landsmøte: Ny offensiv for Klassekampen!

Programdebatt 2000 er i gang!

Vevside om arbeidskonflikten i Clabecq i Belgia