AKP-arkivet

Finansminister mot folket!

av Kenneth Fuglemsmo, leder Trondheim Rød Ungdom Oversikt over e-post-adresser

18. mai 2004


Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Finansminister Per Kristian Foss har lagt fram sitt forslag til endringer i statsbudsjettet. Blant kuttene som rammer arbeidsfolk, er ei økning i egenandelene på lege, tannlege og medisiner. På den andre sida fortsetter regjeringa å gi skattelette til de rike.

Denne politikken rammer arbeidsfolk hardest, og den er ikke tilfeldig. Den er et ledd i en mørkeblå ideologi, som gir de rike stadig større friheter, mens byrdene for påståtte kriser havner på arbeiderne og fattigfolk sine skuldre. Det er et sprik mellom finansminister Foss sin "virkelighet", den han prøver å selge til oss, og den virkeligheta som du og jeg faktisk lever i. Den mørkeblå politikken, som har oppslutning også på "venstresida", blir kamuflert som "modernisering", "fleksibilisering" og "nødvendighet". Egentlig er det en gammeldags tankegang om den sterkestes rett som ligger bak.

Det er ingenting moderne med angrepene på arbeidsmiljølov, pensjonsrettigheter og andre velferdstilbud. Foss og Solberg står i spissen for å bringe oss 150 år tilbake i tid. Tida før arbeidsfolk kjempa seg til normalarbeidsdag og overtidsregler, før Norge fikk folketrygda og resten av "velferdsstaten".

De har rett i at vi står i ei "ny tid". Den nye tida er ei tid hvor kapitalismen er i enda dypere krise. Hvor det økonomiske systemet viser sine svakheter. For er det ikke ei svakhet i det økonomiske systemet, når produktiviteten øker, samtidig som velferden bygges ned? Er det ikke tegn på noe alvorlig galt når folk flest ikke skal nyte godt av de enorme framskritta som gjøres?

Men den mørkeblå medisinen, som Thatcher og Reagan lanserte på 1980-tallet og som Arbeiderpartiet og Brundtland innførte i Norge, er ikke en framtidsretta medisin. De forsøker å bøte på feila i systemet, ved å reindyrke dem. De avskaffer alle framskritt for arbeidsfolk, for å gi kapitalen større spillerom. Det som er "framskritt" for dem, er tilbakeskritt for oss andre.

Framtidas medisin er mer velferd, ikke mindre. Kortere arbeidstid, ikke lengre. Demokrati over økonomien, ikke kapitalstyrt "demokrati". Men ei slik framtid forutsetter at den økonomiske og politiske eliten i Vesten blir fratatt sin diktatoriske makt over kloden. Det forutsetter at Foss får smake sin egen medisin ­ for virkelig modernisering innebærer at dagens finansminister "rasjonaliseres" bort!


| Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Til AKP si heimeside