Toppbanner: Folket kjempar, folket sigrar!

Arbeidernes kommunistparti

AKP-logoen
Søk Aktuelt Lesestoff
akp.no Google

Dag Solstads roman Gymnaslærer Pedersens beretning om den store politiske vekkelsen som har hjemsøkt vårt land er blitt film. Noen som har sett filmen, synes den gir et noe mangelfullt bilde av hva AKP(m-l) gjorde på 1970-tallet. Var det bare begeistring for Kina?

Vi som er med i AKP i dag, har spurt noen hva de konkret gjorde, og nedfor er noen eksempler. Pluss et bilde av hva vi driver med nå.

Den gang da

Og i disse dager

Vi samla inn penger for at Klassekampen skulle få eget rotasjonstrykkeri og bli dagsavis. Noen tok seg ekstra vaske- eller avisbudjobb for å kunne gi bidrag. Vi eier fortsatt 20 prosent av Klassekampen og er stolte av den avisa vi har bygd opp. Vi bryr oss veldig om den. Les mer
Vi samla underskrifter for å få Rød Valgallianse godtatt som parti. Vi hadde aksjoner for å få RV med i valgsendingene i NRK. AKPere flest er medlem i og arbeider for RV. Mange har verv i kommunepolitikken. RVs landsmøte har tatt initiativ til å diskutere sammenslåing med AKP. Prosessen pågår.
Vi dreiv aktiv kamp mot norsk medlemskap i EEC (nå EU). Vi var med i Folkebevegelsen mot norsk medlemskap i EEC og i Arbeiderkomiteen mot EEC og dyrtid. Motstand mot medlemskap i EU og mot EØS-avtalen er fortsatt veldig viktig for oss. Vi arbeider gjennom Nei til EU, men har også egne analyser. Les mer her
Vi dreiv solidaritetsarbeid med Vietnam på antiimperialistisk grunnlag. Vi dreiv etter hvert også solidaritetsarbeid med f.eks Tsjekkoslovakia, Chile, Polen, Kambodsja og Afghanistan. Internasjonal solidaritet står fortsatt på programmet. Viktige felt nå er Afghanistan, Irak, Venezuela og Nepal. Vi er med i Fredsinitiativet og AKPere jobber i Komiteen for et fritt Irak.
Vi dreiv Palestina-arbeid i ei tid da de aller fleste støtta Israel hundre prosent. Heldigvis er holdninga til Palestina blitt mer positiv. Men vi driver fortsatt på, bl.a med arbeid i Palestinakomiteen. Les mer her og her
Vi støtta arbeidsfolk i streik, i Odda, på brygga i Oslo, på Friogrill og Tiger, på Norsk Hammerverk og flere andre steder. Vi oppretta faste streikestøttekomiteer, slik at vi hadde et apparat klart. Faglig kamp er fortsatt sentralt i AKPs arbeid. De siste åra har vi konsentrert oss om pensjonsreformen, endringene i arbeidsmiljøloven og sekstimersdagen. Og arbeidsfolk i streik eller annen kamp trenger støtte, nå som før - se f.eks her og her
Vi hadde studentaksjoner bl.a mot økte husleier på studentbyene. Vi fikk omgjort studentsamfunnene fra koseklubber til debatt- og solidaritetsarenaer. Universitets- og høgskolepolitikk er fortsatt aktuelt. Les mer her. De siste par åra har vi dessuten jobba mye med endringene i skoleverket generelt - og hva som ligger bak. Les mer her
Vi sloss for den abortloven vi har i dag. Vi har et åpent øye mot alle mulige forsøk på endringer i kvinners rettigheter, og vi lager nye analyser, f.eks av familien. Les mer her
Vi deltok i lokale aksjoner for barnehager og veglys og mot sanering av arbeiderstrøk i byene. Vi gir oss aldri: sjukehuskamp, skolefritidsordninger, bibliotek som skal legges ned - mange steder er AKPere med. Her er et eksempel

Vi deltok i miljøaksjoner og var aktive i kampen mot utbygging av Altaelva.

Som mange andre vender vi nå blikket mot nord, og vi ser USA, EU og Russland i kamp om ressursene i Barentshavet. Les mer her og her
Vi dreiv antipornokamp, og vi var med å bygge opp Kvinnefronten. Ingen grunn til å hvile: Så vi holder på med sekstimersdag, kvinnelønn og mye annen feminisme. Partilederen har på oppdrag fra Kvinnefronten analysert Narvesen-pornoen.

Vi arbeidde for et norsk forsvar som virkelig skulle kunne forsvare Norge, og vi var mot norsk Nato-medlemskap.

Nato er vi bare mer og mer i mot. Likeså norske styrker i Irak og Afghanistan. Og vi analyserer det norske forsvaret. Les mer her
Vi gjenreiste første mai som kampdag og bidrog til at det blei arrangert større og mer mangfoldige tog enn på lenge. Og første mai er fortsatt en stasdag, synes vi. Ta en kikk på dette eller dette
Vi deltok i fagforeninger, fikk etter hvert tillitsverv, og vi har nok en god del av æra for at dagens fagbevegelse er noe mer uavhengig av sosialdemokratiet. Og sånn er det fortsatt. Bør vi nevne arbeidet vårt med arbeidsmiljøspørsmål, som dette heftet.
Vi hadde støttearbeid for mishandla kvinner før krisesentrene blei oppretta. I dag er rettighetene til innvandrerkvinner viktig å bry seg om. Les mer her
I skolene jobba vi steinhardt mot noe som som het normerte prøver. Nå forsøkes det samme innført på nytt - under navnet "nasjonale prøver". Vi slåss fortsatt mot det og andre forslag som bidrar til å gjøre skolen til butikk.
Vi organiserte og deltok i boligkampen, bl.a ved aktiv (og til dels) seierrik motstand mot riving av tradisjonsrike bystrøk som Grünerløkka i Oslo. Storstilt riving er ikke lenger like gangbar politikk, men noen bærer fortsatt nag til oss for dette. Les her. Men ellers er jo boligkamp og fattigdomspolitikk aktuelt også i dag.
Vi jobba for boikott av sørafrikanske varer. I dag er det boikott av Israel som står i fokus. Les mer her
Vi dreiv forlag med noen av Norges fremste forfattere - og plateselskap. Vi fikk oversatt Kapitalen av Marx (og mange andre klassiske tekster) til norsk. Vi lagde studiebøker i marxisme, om kvinnekamp, om arbeidsmiljø og om forsvarspolitikk. Nå har vi tidsskriftet Rødt!, månedsavisa akp.no (du kan få den gratis) og dette nettstedet. Og vi gir ut bøker nå og da, f.eks denne om krigen mot Irak, denne om utviklinga av kinesisk økonomi og hva den betyr for verden - og i disse dager kommer ei ny om Nepal.
Og sikkert mye mye mer. Ja, vær sikker ...
Vi oppsummerer her

Men dette er det ikke så mye om i filmen om gymnaslæreren. Kanskje skal vi ikke vente så mye av en film heller. Kan vi foreslå at du supplerer det inntrykket du har fått ved å lese Pål Steigans bok På den himmelske freds plass, eller Erling Folkvords bok Rødt! På barrikadene for AKP og RV.

Eller du kan ta kontakt med oss - og det gjør du her!

Siste utgåve av månadsavisa akp.no

Siste utgåve av tidsskriftet Rødt!

Ny bok om Nepal

Siste utgåve av tidsskriftet Rødt!

Ekstrautgåve av tidsskriftet Rødt!
AKP
Osterhaus' gate 27
0183 Oslo
telefon 22 98 90 60
faks 22 98 90 55
e-post akp@akp.no
postgiro 0530 1189356
org-nr 974 248 956