Til heimesida til AKP

Litteratur fra AKP

Værsågod - last ned!

Her er ei oversikt over tilgjengelig litteratur fra AKP. Noe finnes bare på papir, noe bare på nett, mye finnes på begge vis. Nettversjonene er fritt tilgjengelig for lesing og utskrift. Husk å oppgi kilde ved sitering. (Men om du vil sende oss et bidrag, setter vi pris på det. Det vil gi oss større muligheter til å gi ut mer viktig litteratur. Kontonummer er 0530 1189356.) Om du foretrekker papirutgaven, kan du bestille fra partikontoret:

En del tekster er lagt ut i pdf-format. For å kunne lese disse trenger du programmet Adobe Reader, som du kan laste ned gratis her. Etterhvert vil vi kode heftene om til vanlig vev-format (html), slik tilfelle allerede er med nyere publikasjoner. AKPs hefter utgis nå av Røde fane, som også utgir bladet Rødt! med mye anna vettugt stoff.

Er du ute etter slikt som gjerne kalles klassiske tekster innen marxismen, så finner du henvisning til en del her.

(Noen døde lenker oppdatert juni 2017.)


Sosialisme og revolusjon

Sosialisme og revolusjon
Studiehefte til programdebatten i AKP
Utgitt desember 2005 - pdf-utgave - html

Ekstrautgaver av Rødt! (2005):

Nr 2a: Sosialismen i Kina - hvor blei den av?

Nr 3a: 6-timersdagen - på høy tid!


Iran - mullakapital og geopolitikk

Iran - mullakapital og geopolitikk
av Pål Steigan
Papirutgave A4 - 40 sider - november 2004 - ISBN 82-91778-39-6 - 40 kroner
Nettversjon med bilder - Versjon uten bilder for rask nedlasting

Ekstrautgaver av Røde Fane (2004):

Feminisme og tidsklemma
Nettversjon

EU
Nettversjon

Indisk bonanza
Nettversjon


Rød feminisme mot patriarkat og kapitalisme Patriarkatets revansj eller veien til jenters lykke? Om krisa i verdensøkonomien

Rød feminisme mot patriarkat og kapitalisme - kvinnepolitisk studiesirkel
Av kvinneutvalget i AKP
Papirutgave A4 - 34 sider - oktober 2003 - ISBN 82-91778-35-3 - 20 kroner - nettversjon

Patriarkatets revansj eller veien til jenters lykke?
Av kvinneutvalget i AKP - basert på ei innledning på Rød sommerleir 2003
Papirutgave A4 - 20 sider - september 2003 - 20 kroner - nettversjon

Om krisa i verdensøkonomien
Papirutgave A4 - 34 sider - juni 2003 - 20 kroner - nettversjon


Krigen mot Irak - motivene bak Justica já! Forsvar høgskoler og universitet!

Krigen mot Irak - motivene bak
Bok (128 sider), utgitt som Røde Fane nr 2, 2003
Norsk utgave av Behind the invasion of Iraq av den indiske Research Unit for Political Economy
Grundig historisk, politisk og økonomisk gjennomgang av Irak-konflikten
Papir (75 kr fritt tilsendt) - html - pdf

Justica já!
Hefte (A4, 36 sider), ekstranummer av Røde Fane (nr 1b, 2003)
Om Argentina, Uruguay og Paraguay
Papir (35 kr pluss porto) - html

Forsvar høgskoler og universitet!
Hefte (A5), ekstranummer av Røde Fane (nr 2b, 2003)
Fire artikler om universitets- og studentpolitikk
Papir (10 kr pluss porto) - html


Plutselig framstod revolusjonen i Norge som mindre rar! Folket skal seire! Årets lønnsvinner skriver tiggerbrev Partiprogram og vedtekter for AKP

Plutselig framstod revolusjonen i Norge som mindre rar!
eller Hva om vi tok strømmen tilbake?
Av Jorun Gulbrandsen
Opprinnelig artikkel i Røde Fane nr 1, 2003; også utgitt som hefte (A5)
Papir (20 kr pluss porto) - pdf-utgave

Folket skal seire!
Et hefte (A5) om sosialisme
Utgitt oktober 2002, i forbindelse med konferansen Manifest 02
Redigert av Kenneth Fuglemsmo
Bidragsytere: Lars Akerhaug, Ingrid Baltzersen, Magnus Bernhardsen, Mathias Bismo, Kenneth Fuglemsmo, Jorun Gulbrandsen og Sissel Henriksen
Papir - html

Årets lønnsvinner skriver tiggerbrev - mens noen vil knuse fagforeninga
Om tariffoppgjøret i offentlig sektor
Hefte (A4) utgitt september 2002
nettet - pdf-utgave

Partiprogram og vedtekter for AKP
vedtatt på landsmøtet i 2001
Hefte A4 (25 kr) - nettutgave


Det store spillet Et revolusjonært parti? Et kommunistparti? Et revolusjonært kommunistparti? Nasjonal sjølråderett og internasjonal solidaritet - ikke union: Nei til EU

Det store spillet - enda en gang. Geopolitikk og olje ved Kaspihavet
av Kari Austbø og Pål Steigan
Papir: A4-hefte (2001), 40 kr, også på nett.

Et revolusjonært parti? Et kommunistparti? Et revolusjonært kommunistparti?
En utfordring til diskusjon, av Jorun Gulbrandsen
Papir: A4-hefte (2001), 20 kr, også på nett.

Nasjonal sjølråderett og internasjonal solidaritet - ikke union: Nei til EU
Papir: A5-hefte (2001), utgitt i forkant av EU-toppmøtet i Göteborg, 30 kr, også på nett.


Aldri mer 1940? Den umulige revolusjonen? Den flerstemmige revolusjonen

Aldri mer 1940?
Et innlegg i debatten om norsk forsvarspolitikk år 2001
Papir: A4-hefte - også på nett
20 kr

Jon Børge Hansen: Den umulige revolusjonen?
Bare på nett
Hefte utgitt i 1990 - om revolusjonære situasjoner i Europa i det 20. århundre

Kjersti Ericsson: Den flerstemmige revolusjonen
English edition: The Polyphonus Revolution
Bok fra 1991 - bare på nett - English edition on the web


Søstre, kamerater! Eritrea - hva nå? Fleksibilitet til strikken ryker

Kjersti Ericsson: Søstre, kamerater!
Papirutgave: bok - nyopptrykk 1999 (198 kr) - også på nett
En klassiker om kvinneundertrykking og kvinnekamp

Sisters, comrades! on the web

Eritrea - hva nå?
Papir: A5-hefte (20 kr) - også på nett
Utgitt av internasjonalt utvalg i AKP, ekstranummer av Røde Fane (nr 3, 2000)

Kjersti Nordby, Johan Petter Andresen og Ebba Wergeland: Fleksibilitet - til strikken ryker - arbeidsmiljøloven under angrep
Papir: A5-hefte (40 kr) - html-utgave - pdf-utgave
Om Arbeidslivsutvalgets innstilling, NOU 1999:34; utgitt av faglig utvalg i AKP


Kvinnelønna Bli med i AKP! - studiebok Rød feminisme

Siri Jensen: Kvinnelønna. Hvorfor tjener kvinner lite? Hvilke krav skal vi stille? Hvordan skal vi slåss?
Papir: A4-hefte - html-utgave - Pdf-utgave
Oppdatert våren 2000 med ferske tall og analyser - førsteutgaven er også tilgjengelig på veven

Studiesirkelboka Bli med i AKP!
Papir: bok (160 kr) - html-utgave med innledningsbank
AKPs studiesirkel høsten 1999

Jorun Gulbrandsen: Rød feminisme
Papir: hefte (30 kr) - html-utgave (uten illustrasjoner)
(Dette er kapittel 1 i studieboka utgitt som eget hefte)


Marxistisk filosofi Stopp krigen nå! AKPs kvinnepolitikk

Jon Egil Brekke: Marxistisk filosofi - en kort innføring
Papir: A5-hefte (40 kr), opprinnelig bilag til Røde Fane nr 3, 1996 - nettutgave

Stopp krigen nå! Stopp fordrivinga av Kosova-albanerne!
Papir: A4-hefte (30 kr) - html-utgave - pdf-utgave 
Om Kosovas historie, bakgrunnen for krigen, OSSE-rapporten om terror mot flyktninger, Rambouillet - okkupasjonsavtalen fra Paris, likhetene med krigsutbruddet i 1914, Clinton-doktrinen og oppgavene i freds- og antikrigsarbeidet

Kvinnepolitikken til AKP
A5-minihefte - html-utgave
Utdrag frå 1990-programmet til partiet


Det gode arbeidsmiljø

Freds- og antikrigsprogram for AKP
Papir: A5-minihefte (10 kr) - html-utgave - også html-utgave på tysk

Jorun Gulbrandsen: Kontantstøtte - et komplott
Papir: A5-minihefte (10 kr) - html-utgave
Særtrykk av artikkel fra Røde Fane

Kjersti Nordby: Det gode arbeidsmiljø - mest lønnsomt for hvem?
Papir: bok (40 kr) - nettutgave
Utgitt av faglig utvalg i AKP


Det kommunistiske manifest Kina 1999 - quo vadis?

Alt vel etter Lund? Et debatthefte om overvåking i Norge
Papir: A4-hefte - html-utgave
Om overvåking og mottiltak mot overvåking av politisk arbeid. Historia bak overvåkinga. Hva som er lovlig politisk virksomhet. Hvorfor revolusjonær politisk virksomhet evt er ulovlig. Utgitt november 1998

Karl Marx og Friedrich Engels: Det kommunistiske manifest
Papir: A5-hefte (40 kr) - html-utgave
Utgitt i samband med Manifestets 150-årsjubileum i 1998. Ny oversettelse ved Morten Falck

Pål Steigan: Kina 1999 - quo vadis? Utgitt desember 1998 
Papir: A4-hefte - html-utgave - html-utgave uten bilder (raskere nedlasting)
Rapport fra ei reise høsten 1998. Om kinesisk økonomi og politikk


Loven om profittratens tendens til å minke Profittraten - veiledning

Blod og olje II - om golfkrisa 1998
Papir: A4-hefte
Informasjon om heftet

Karl Marx: Loven om profittratens tendens til å minke. Kapitalen, bok 3, kapittel 13, 14 og 15
Papir: Bok - pdf-format
Skrevet av Karl Marx, redigert av Friedrich Engels. Utgitt første gang i 1894. Oversatt til norsk av J. P. Andresen.

Veiledning til profittraten
Papir: A4-hefte - pdf-format 
Dette er en veiledning til heftet over. Den anbefales alle som ikke har lest mye Marx tidligere.


Forsvar streikeretten Samerett og ressurskamp i nord Kvinnekamp i sari

Forsvar streikeretten
Papir: A5-hefte - pdf-format 
I forbindelse med arbeidsrettsrådets innstilling laget AKPs faglige utvalg dette heftet.

Jon Arne Jørstad og Svein Lund (red): Samerett og ressurskamp i nord
Papir: A5-hefte - pdf-format 
Dette heftet er eit resultat av Nord-Noreg-konferansen som RV og AKP i Troms og Finnmark arrangerte 25.-27.10.1996 under tittelen "Kem skal styre ressursane i nord?" 

Kjersti Ericsson, Sissel Henriksen og Marte Brekke Michelet: Kvinnekamp i sari. Møte med kvinner i Nepal og India
Papir: A4-hefte - pdf-format 


Overvåkingshåndboka Indonesia - en ny tiger? Markedskreftenes triumf EFs femte frihet

Overvåkingshåndboka
Utgitt april 1997 - A4-hefte - pdf-format  
BARE for deg som IKKE er paranoid eller engstelig. Skrevet på oppdrag fra AKPs arbeidsutvalg.

Pål Steigan: Indonesia - en ny tiger?
Utgitt april 1995 - A4-hefte - nettversjon
Rapport fra studiereise november-desember 1994

Markedskreftenes triumf - eller sviende blåmandag?
Utgitt mars 1993 - A4-hefte - nettversjon 
Tekster fra en konferanse om verdensøkonomien som AKP holdt i september1992

Ole Smaadahl: EFs femte frihet - grenseløs utbytting av den tredje verden!
Utgitt april 1992 - A5-bok, 104 sider - nettversjon


Væpna revolusjon - i Norge?? Pål Steigan: Veiskille - finnes det noen vei ut av miljøkrisa "Ut av det brennende huset"

Væpna revolusjon - i Norge??
A5-minihefte - nettversjon
Politiets overvåkingstjeneste mente det var alvor - hva mener egentlig AKP?

Pål Steigan: Veiskille - finnes det noen vei ut av miljøkrisa
Bok utgitt på Oktober i 1990 - nettversjon

Kjersti Ericsson: "Ut av det brennende huset"
Sommerleirinnledninger fra 1989 - nettversjon


Mytar om AKP(m-l) AKP og kvinnekampen

Mytar om AKP(m-l)
Utgitt juni 1987 - nettversjon

Pål Steigan: På den himmelske freds plass - om m-l-bevegelsen i Norge
Bok utgitt på Aschehoug i 1985 - nettversjon

AKP og kvinnekampen
Resolusjon vedtatt på AKP(m-l)s landsmøte desember 1984
Nettversjon

Friedrich Engels: Sosialismens utvikling fra utopi til vitenskap
Oversatt av Øyvind Bremer Karlsen - Bok utgitt på Oktober 1982 - nettversjon


Halvard Gråtopp: Hva er revolusjonær taktikk? Søkelys på SIPO

Halvard Gråtopp: Hva er revolusjonær taktikk?
Hefte nr 6 i serien Les og lær, 1978 - nettversjon

Sigurd Allern: Søkelys på SIPO
Hefte fra Oktober 1972 - nettversjon 


Til AKP si heimeside