Om mapper, innsyn og slikt

Oppdateres nå og da - sist 22. august 2003
Til AKP si heimeside

Siste: Aftenposten sa ham opp og rapporterte til POT

Jamnlige oppdateringer med pekere til ferske avisartikler finner du helst på:
Organisasjonen mot politisk overvåkning

som kan kontaktes her: boks 628 Sentrum, 0106 Oslo

Grunnlagsmateriale:
Eksempel på mappe
Fra dette nettstedet:
Fra nyhetsmedier:
Ellers:

Til AKP si heimeside