Det klasseanalytiske hjørnet

Siste oppdatering: 8. februar 2003

På landsmøtet til AKP i 2001 blei det vedtatt et nytt partiprogram. Landsmøtet vedtok at det skal arbeides videre med forbedringer og utdypninger av programmet. Klasseanalyse var av de emnene som blei nevnt i denne sammenheng. Som hjelp i dette arbeidet har vi oppretta dette hjørnet på verdensveven, der vi skal prøve å samle aktuelt stoff - teoretiske artikler, konkrete analyser, statistikk, debatt. Du er hjertelig velkommen med stoff, enten det er sånt du har laga sjølv, eller nyttige pekere du veit om.

Den nye programteksten finner du her.

Til AKP si heimeside

Stoff til hjørnet
Andre tekster på dette nettstedet
Fra andre nettsteder