Debatt om AKP og folkemord
sommeren 2003

I juli 2003 kom Bernt Hagtvet over tre sider i Dagbladet med anklager om at AKP
støtta og var ansvarlig for folkemord i Kampuchea på 1970-tallet.

Vi bringer her en del materiale rundt denne debatten.
Oppdatert 21. november 2003

Til AKP si heimeside


26. august:
Hagtvet trekker tilbake sine beskyldninger
AKP går ikke til rettssak


Jorun Gulbrandsen: Et langt innlegg om mange saker i "Hagtvet-debatten"


Tidligere materiale: