AKP-arkivet

Frysehotellene må reguleres

av Frode Bygdnes Oversikt over e-post-adresser

Interpellasjon i Troms fylkesting oktober 2002


Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Vi fylkespolitikere har gjennom diverse fond vært med på å bygge opp de såkalte frysehotellene. Disse mottakslagre for rundfrossen fisk har vist seg å ikke være det råstoffssupplementet til vår lokale fiskeindustri som vi tidligere hadde forventet. Virkeligheta nå forteller oss vel at den støtte vi har gitt har virket mot sin hensikt.

Vår hjemlige fiskeindustri har hatt en fordel med nærhet til fangstfeltet. Frysehotellene som lagrer rundfrossen fisk og selger den dit markedet betaler høyest pris for, har dermed medvirket til å eksportere mer ubearbeida fisk. Norsk fiskeindustri taper i kampen om råstoffet. Vi er blitt en større råvareleverandør enn før. Og frysehotellene kan eksportere uten noen form for regulering eller hensyn til vår hjemlige industri. Dette er en politisk ansvar vi bør ta fatt i.

Frysehotellene har muliggjort en femdobling av frossen torsk til Kina. Samtidig har 20 norske fiskeindustribedrifter gått konkurs hittil i år. Utlandet kjøper opp stadig mer norsk råstoff og utkonkurrerer norske videreforedla fiskeprodukter. Dette kan vi hindre med å legge betingelser på videresalg av våre ressurser. Det er en politisk utfordring.

Det hevdes at vi må forbedre kvaliteten på vår fisk for å kunne konkurrere med lavkostland. Kvaliteten ligger i stor grad på ressursene og på fangstleddet. Å selge ut våre råstoffer gjør det derfor meningslaust å påberope oss kvalitetsfisk. Vi må da konkurrere mot vår egen fisk.

Det er innført stadig flere reguleringer på selve fisket med konsesjoner og kvoter. I seg selv har dette vært skadelig for den minste fiskeindustrien. Derimot er det mye som viser at leveringsplikt o.a. regulering av bruken av fiskeressursene, mykes opp. Troms fylkesting bør derfor gå inn for å stanse all eksport av rundfrossen fisk fra frysehotellene. Frysehotellene skal være et supplement for kontinuerlig videreforedling for vår hjemlige fiskeindustri. Frysehotellene må få leveringsplikt til vår egen industri.

Deler fylkesordføreren RV sin vilje til å regulere eksporten av den verdifulle råvaren vi rår over, eller er fylkesordføreren handlingslammet mot kapitalens globalisering? Hva skal til for å stanse all eksport av rundfrossen fisk fra frysehotellene?

Frode Bygdnes, Troms RV


| Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Til AKP si heimeside