AKP-arkivet

Kast styrene i helseforetakene
og sett inn folkevalgte

av Frode Bygdnes, fylkestingsrepresentant Troms RV

3. mars 2004


Fleire artiklar om helse | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Som fylkespolitiker stilte jeg styret i Hålogalandssykehuset (sykehus i Harstad, Narvik og Stokmarknes) noen spørsmål 27. februar. Bl.a. ville jeg vite om styret sto inne for opplysninger fra Olav Helge Førde (styrelder i Helse Nord) om at det lar seg gjøre å opprettholde pasienttilbudet med 117 færre ansatte? Jeg har ikke fått svar, men etter å ha overvært styremøtet i dag, ser jeg ingen grunn til å vente på svar. Dagens styre tar ikke ansvar for sykehusets betydning for samfunnet. For dem er dette bare en isolert bedrift. De velger å være blindt lojal ovenfor de som har pekt dem ut til styret. Dagens styre er Helse Nord og Førde sine håndgagne menn og kvinner.

Sjelden har jeg hatt en større følelse av en skjult agenda. For det første kom det frem at saker var både drøftet og behandlet på tidligere møte. Selve styremøtet virket som et pliktløp for syns skyld. En unngår åpne styremøter med å ta debattene dagen før på det som kalles seminarer.

For det andre så er ikke den argumentasjonen som fremkom, troverdig. En fokuserer på at det har vært for mye innleid arbeidskraft i 2003 fordi det har vært underbemanning. Så skal en både senke bemanningen og redusere innleie uten at det skal gå ut over pasientene.

Det er heller ikke troverdig når en skal øke ventelistene samtidig som en setter seg mål om å ta inne pasienter fra andre deler av landet. I beste fall er dette mer for å lure seg selv.

De vektlegger samarbeid med primærhelsetjenesten, men kan ikke vise til en eneste vurdering av konsekvenser for kommunene i de tiltakene som settes opp. Sakspapirene konsentrerer seg ene og alene om helseforetakets økonomi.

Hvis målet er å demontere et godt offentlig helsetilbud og rydde plass til private helsetjenester, så fungerer dette styret. Hvis sentrale myndigheter ikke griper inn, kan en forstå det som en ønsket politikk. Den skjulte agenda er å gi plass til private aktører og i tillegg lempe problemer og kostnadene ved helsereformen over på kommunene.

Dersom ikke Stortinget nå fjerner styrene og setter inn folkevalgte, vil dagens stortingsrepresentanter måtte gjøres ansvarlig for denne politikken.


Fleire artiklar om helse | Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP

Til AKP si heimeside