AKP-arkivet

Torsken - en trua art

av Frode Bygdnes Oversikt over e-post-adresser

Interpellasjon til Troms fylkestings samling i desember 2000


Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Triksing og juksing med sluttseddelen av fisker og fiskemottak, er alvorlig. Det er moralsk forkastelig av den enkelte, og myndighetene skal ha ansvaret for at det er laget et kvotesystem som inviterer til juks.

Allikevel vil jeg påstå at dette ikke er hovedproblemet. Det virkelige alvorlige og kriminelle som skjer i fiskeriene, er småfisken som spyles på havet. Det er i hovedsak havfiskeflåten som spyler på havet småfisk og feil fisk for å kunne ilandføre større og bedre betalt fisk. Slik "fordunster" kanskje mer enn 20% av bestanden. Og det er småfisken som usynlig belastes, og det er belastningen på småfisken som er faretruende. For denne belastningen tar så mange fiskeindivider i et system som bare måler vekt.

I valgkampen ble RV stående nokså alene om denne påstanden. Nå kommer oppslag i avisene om at 10 tonn uer spylt på havet etter et eneste trålhal (Nordlys 24.11.00). Den største trusselen mot naturen, er denne markedstilpassa rovdrifta som bare øker når bestanden gir liten avkastning. Og bakmennene er bankene og det offentlige som lukker øynene bare de får sine avdrag, renter og avgifter. Vi har et system som alarmerer med en gang pengene svikter, men at ressursene svikter, så er det mest bare Naturvernforbundet og RV som roper opp.

Til og med havforskerne lar seg presse. De veit også at dette foregår, men myndighetene har beordra dem til bare å bygge sine prognoser på reelle tall og egne tokt. Dvs. at de kan kun bruke tall fra registrert ilandført kvantum. Dette dokumenterer en sunnere bestandssituasjon, enn hva belastningen virkelig er. Videre bør vi spekulere og veie de offisielle tallene. Under årets lofotfiske var det seistopp. Fiskerne fikk plagsomt mye sei, men kunne ikke levere denne. Torsken var lenge fraværende. Hvis bare ¼-del av årets skreifangst egentlig var sei, så hadde vi tidenes dårligste lofotfiske noensinne. I det bildet blir det alvorlig at havforskerne anbefalte større kvoter på den norsk-atlantiske torsken i år enn i fjor.

Enda mer urovekkende blir det at den norsk-russiske fiskerikomisjonen presser opp kvotene enda mer enn anbefalingene. Legger vi til forsøkfiske og kystkvota, så er årets uttak av torsk 71% over den anbefalte maksimalgrense for kvotene. Og i tillegg til dette, bør vi regne med et utstrakt tjuvfiske av både norske og utenlandske fiskere, spesielt i Barentshavets "smutthull".

I dette bildet er det en skandale at våre myndigheter reduserer kystvaktas overvåkning av Barentshavet for å prioriterer schengenavtalens overvåkning av territorialgrensa 4 nautske mil ut av grunnlinja.

Fylkesordfører, jeg inviterer til å stille felles krav til myndighetene:

Fylkesordføreren svarte på en lignende interpellasjon i sommer. Da avsluttet fylkesordføreren med en del viktige og fornuftige spørsmål som var stilt til departementet. Fylkesordføreren avsluttet med å si at Troms fylkesting enda ikke hadde fått svar. Har fylkesordføreren nå fått svar, eller skal vi godta at fiskeridepartementet lukker øynene for de advarsler som bl.a. fylkestinget roper.

Frode Bygdnes
Rød Valgallianse


| Hovudside kronikkarkiv | Heimesida til AKP |

Til AKP si heimeside