Siste nytt:

Lagt ut i februar 2012

Enhet – kritikk – enhet

Tjen folket 1988
Studiehefte i kommunistisk kvinnepolitikk
Oppslagshefte med viktige datoer og årstall

Tjen folket 1987
Tjen folket 1986
Tjen folket 1985
Tjen folket 1984
Tjen folket 1983

Lagt ut i januar 2012

Tjen folket 1982

Studiebok om politisk økonomi

Tjen folket 1981
Tjen folket 1980
Tjen folket 1979

Studiebok «Krig. Fred. Væpna revolusjon»

Tjen folket 1978

Studiebok om det norske samfunnssystemet i slutten av 20. århundret

Tjen folket 1977
Studiebok om imperialismen
Studiebok i marxistisk filosofi

Tjen folket 1976
Tjen folket 1975

 

 

 

Hvorfor sladder vi navn i noe av stoffet vi legger ut?

 

Denne sida oppdateres ikke lenger. Gå heller hit.

Hva finner du på disse sidene?

Prosjektet legger ut internt og eksternt materiale på våre nettsider. I første fase la vi ut en del interne medlemsblader, hovedsakelig Tjen folket. Disse bladene er i jpg-format, med ei fil per side. Det er bildefiler og teksten er ikke søkbar.

Vi har nå gått over til et nytt system, der dokumentene legges ut i pdf-format (med ei eller flere filer per dokument). Du kan – som ved jpg-filene – få opp et nøyaktig bilde av dokumentet på skjermen. I tillegg er teksten gjort søkbar ved at et dataprogram har prøvd å gjenkjenne bokstavene. Vi har ikke kapasitet til å lese korrektur på dette, og det vil derfor være avhengig av originalkvaliteten hvor riktig teksten blir tolka. Sjøl er vi ganske imponert over resultatet. Det kan hende vi vil konvertere Tjen folket fra jpg til søkbar pdf, men det er foreløpig ikke prioritert.

Klikk her for å se hva som foreløpig finnes i pdf-format.

Dokumenter fra første fase (jpg-format, ikke søkbart)

Bladene fra første fase er ikke lenger tilgjengelig. Vi har nå lagt ut stort sett alt av Tjen folket og Enhet – kritikk – enhet i pdf – se venstre spalte. Vi konverterer etter hvert også de øvrige jpg-filene.

Tjen folket (TF) var AKP(m-l) sitt internblad gjennom 1970- og 80-tallet. Det starta opp i 1969 som ei avis som blei brukt i striden mellom SUF og SF. Denne avisa kom ut med to nummer. Seinere blei bladet starta opp igjen som internblad, først for Sosialistiske arbeids- og studiegrupper og seinere for MLG. Etter at AKP(m-l) var stifta, var det partiets internblad fram til 1988. Vi har så langt lagt ut nærmere 140 utgaver av bladet for perioden 1969–1988. Noen blad er vanskelig å tidfeste, og det er ikke heilt klart hvor mange blad som kom ut de enkelte åra. Så langt det har latt seg gjøre, er utgavene nummerert etter månedene de kom ut.

Enhet – Kritikk – Enhet (EKE) var en fellesbulletin for ml-bevegelsen, når diskusjonene om å starte et nytt parti pågikk i 1971 og 1972.

Fram for partiet (FFP) var medlemsblad for Oslo AKP. Det kom ut fra 1973 til 1988. Vi har foreløpig lagt ut tre utgaver i jpg-format, men det prioriteres nå å legge ut flere blader i pdf-format.

Av hvert av følgende blader har vi så langt lagt ut én utgave. Mer kommer, men vi mangler sikkert mye av dette lokale materialet. Ta gjerne kontakt, dersom du kan hjelpe oss å komplettere.

Rauland (utgitt av et Oslo-lag), Kamp og seier (Akershus), Budstikka (Holmestrand og Hof), 1. mai (Rogaland), Solrenning (Hordaland og tidvis muligens bare Bergen), Raudkluten (Møre og Romsdal), Fram kamerater (Sør-Trøndelag), Slagghaugen (Røros), Rødreven (Nord-Trøndelag), Kommunist (Troms).

Sida er sist oppdatert 19. februar 2012.