Tjen folket 1985

Tjen folket (TF) var internt meldings- og diskusjonsblad for ml-bevegelsen i rundt tjue år. Vi legger her ut bladene for 1985 i pdf-format. Bladet var nå i A5-format og kom ut ca. annenhver måned. Bladene var nummerert med månedsnavnet.

Tjen folket januar 1985 Tjen folket februar 1985 Tjen folket april 1985 Tjen folket juni 1985 Tjen folket august 1985 Tjen folket oktober 1985 Tjen folket desember 1985

Trykkvaliteten på våre innskanningseksemplarer fra dette året er ganske varierende. De skanna bladene er kjørt gjennom et tekstgjenkjenningsprogram, slik at det skal være mulig å klippe og lime tekst fra sidene. Kvaliteten på tekstgjenkjenninga er ikke kontrollert, men antas å være god. Fra og med 1981 har bladene omslag på farga papir. Det forekommer at en utgave finnes med flere omslagsfarger, men det er ikke grunn til tru at innholdet varierer. Det er flere vedlegg til bladet dette året. Her kan det likevel være mangler. Om du har tilgang til andre blader eller vedlegg, setter vi pris på om du tar kontakt.

Navn i bladene er delvis sladda etter retningslinjene du finner her.

Januar | Februar | April | Juni | August | Oktober | Desember

Til oversikten over utlagte TF-årganger

Tjen folket januar 1985

Tjen folket februar 1985

Tjen folket april 1985

Tjen folket juni 1985

Tjen folket august 1985

Tjen folket oktober 1985

Tjen folket desember 1985