Tjen folket 1980

Tjen folket (TF) var internt meldings- og diskusjonsblad for ml-bevegelsen i rundt tjue år. Vi legger her ut bladene for 1980 i pdf-format. Bladet var dette året i A5-format, og det skulle i utgangspunktet komme ut annenhver måned. Store og viktige debatter førte imidlertid til atskillig flere utgaver. Bladets fulle tittel stod ikke lenger på forsida; en brukte bare den vanlige interne forkortelsen TF. Bladene var nummerert med månedsnavnet.

Tjen folket februar 1980 Tjen folket mai 1980 Tjen folket september 1980 Tjen folket desember 1980 Beretning til tredje landsmøte

Trykkvaliteten på våre innskanningseksemplarer varierer noe. De skanna bladene er kjørt gjennom et tekstgjenkjenningsprogram, slik at det skal være mulig å klippe og lime tekst fra sidene. Kvaliteten på tekstgjenkjenninga er imidlertid variabel. Det er en del vedlegg til bladet. Her kan det være mangler. Om du har tilgang til andre blader eller vedlegg eller bedre originaler, setter vi pris på om du tar kontakt.

Navn i bladene er delvis sladda etter retningslinjene du finner her.

Februar | Mars | Mai | Juni | August | September | Oktober/november | Desember | Bilag

Til oversikten over utlagte TF-årganger

Tjen folket februar 1980

Tjen folket mars 1980

Tjen folket mai 1980

Tjen folket juni 1980

Tjen folket august 1980

Tjen folket september 1980

Tjen folket oktober/november 1980

Tjen folket desember 1980

Diverse bilag