Tjen folket 1977

Tjen folket (TF) var internt meldings- og diskusjonsblad for ml-bevegelsen i rundt tjue år. Vi legger her ut bladene for 1977 i pdf-format. Utgavene til og med april er betegna «medlemsblad for AKP(m-l)»; etter det har bladet ingen undertittel. Bladene er ikke nummerert, men datert med måned.

Tjen folket april 1977 Tjen folket mai 1977 Tjen folket september 1977 Tjen folket november 1977 Tjen folket verveopprop 1977

Trykkvaliteten varierer en god del. De skanna bladene er kjørt gjennom et tekstgjenkjenningsprogram, slik at det skal være mulig å klippe og lime tekst fra sidene. Kvaliteten på tekstgjenkjenninga er nokså variabel. Enkelte sider kan av samme grunn være lagt inn bare som bilde. Denne årgangen er det mange vedlegg til bladet. Her kan det være mangler. Om du har tilgang til andre blader eller vedlegg, setter vi pris på om du tar kontakt.

Navn i bladene er delvis sladda etter retningslinjene du finner her.

Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember | Bilag

Til oversikten over utlagte TF-årganger

Tjen folket januar 1977

Tjen folket februar 1977

Tjen folket mars 1977

Tjen folket april 1977

Tjen folket mai 1977

Tjen folket juni 1977

Tjen folket juli 1977

Tjen folket august 1977

Tjen folket september 1977

Tjen folket oktober 1977

Tjen folket november 1977

Tjen folket desember 1977

Diverse bilag