Tjen folket 1986

Tjen folket (TF) var internt meldings- og diskusjonsblad for ml-bevegelsen i rundt tjue år. Vi legger her ut bladene for 1986 i pdf-format. Bladet var nå i A5-format og kom ut ca. annenhver måned. Bladene var nummerert med månedsnavnet.

Tjen folket februar 1986 Tjen folket april 1986 Tjen folket juni 1986 Tjen folket august 1986 Tjen folket oktober 1986 Tjen folket desember 1986

Trykkvaliteten på våre innskanningseksemplarer fra dette året er noe varierende. De skanna bladene er kjørt gjennom et tekstgjenkjenningsprogram, slik at det skal være mulig å klippe og lime tekst fra sidene. Kvaliteten på tekstgjenkjenninga er ikke kontrollert, men antas å være god. Fra og med 1981 har bladene omslag på farga papir. Det forekommer at en utgave finnes med flere omslagsfarger, men det er ikke grunn til tru at innholdet varierer. Det er flere vedlegg til bladet dette året. Her kan det likevel være mangler. Om du har tilgang til andre blader eller vedlegg, setter vi pris på om du tar kontakt.

Navn i bladene er delvis sladda etter retningslinjene du finner her.

Februar | April | Juni | August | Oktober | Desember

Til oversikten over utlagte TF-årganger

Tjen folket februar 1986

Tjen folket april 1986

Tjen folket juni 1986

Tjen folket august 1986

Tjen folket oktober 1986

Tjen folket desember 1986