Tjen folket 1979

Tjen folket (TF) var internt meldings- og diskusjonsblad for ml-bevegelsen i rundt tjue år. Vi legger her ut bladene for 1979 i pdf-format. Bladet var dette året i A5-format, og det kom ut ca annenhver måned. Bladets fulle tittel stod ikke lenger på forsida; en brukte bare den vanlige interne forkortelsen TF. Bladene var nummerert med månedsnavnet.

Tjen folket mars 1979 Tjen folket august 1979 Tjen folket oktober 1979 Tjen folket: SKAUs sjølkritikk på partiøkonomien Tjen folket: Endringsforslag til militærtesene

Trykkvaliteten på våre innskanningseksemplarer varierer noe. De skanna bladene er kjørt gjennom et tekstgjenkjenningsprogram, slik at det skal være mulig å klippe og lime tekst fra sidene. Kvaliteten på tekstgjenkjenninga er imidlertid variabel. Det er en del vedlegg til bladet. Her kan det være mangler. Om du har tilgang til andre blader eller vedlegg eller bedre originaler, setter vi pris på om du tar kontakt.

Navn i bladene er delvis sladda etter retningslinjene du finner her.

Januar | Mars | Mai | August | Oktober | Desember | Bilag

Til oversikten over utlagte TF-årganger

Tjen folket januar 1979

Tjen folket mars 1979

Tjen folket mai 1979

Tjen folket august 1979

Tjen folket oktober 1979

Tjen folket desember 1979

Diverse bilag