Tjen folket 1983

Tjen folket (TF) var internt meldings- og diskusjonsblad for ml-bevegelsen i rundt tjue år. Vi legger her ut bladene for 1983 i pdf-format. Bladet var nå i A5-format og kom ut annenhver måned. Bladets fulle tittel stod ikke på forsida; en brukte bare den vanlige interne forkortelsen TF. Bladene var nummerert med månedsnavnet.

Tjen folket februar 1983 Tjen folket april 1983 Tjen folket juni 1983 Tjen folket august 1983 Tjen folket oktober 1983 Tjen folket desember 1983

Trykkvaliteten på våre innskanningseksemplarer fra dette året er gjennomgående god. De skanna bladene er kjørt gjennom et tekstgjenkjenningsprogram, slik at det skal være mulig å klippe og lime tekst fra sidene. Kvaliteten på tekstgjenkjenninga er ikke kontrollert, men antas å være god. Fra og med 1981 har bladene omslag på farga papir. Det forekommer at en utgave finnes med flere omslagsfarger, men det er ikke grunn til tru at innholdet varierer. Det er ikke registrert vedlegg til bladet dette året. Her kan det likevel være mangler. Om du har tilgang til andre blader eller vedlegg, setter vi pris på om du tar kontakt.

Navn i bladene er delvis sladda etter retningslinjene du finner her.

Februar | April | Juni | August | Oktober | Desember

Til oversikten over utlagte TF-årganger

Tjen folket februar 1983

Tjen folket april 1983

Tjen folket juni 1983

Tjen folket august 1983

Tjen folket oktober 1983

Tjen folket desember 1983