Tjen folket 1976

Tjen folket (TF) var internt meldings- og diskusjonsblad for ml-bevegelsen i rundt tjue år. Vi legger her ut bladene for 1976 i pdf-format. Denne årgangen har bladet nytt format, tilnærma B5, og alle utgavene er betegna «medlemsblad for AKP(m-l)». Bladene er ikke nummerert, men datert med måned.

Tjen folket mars 1976 Tjen folket mai 1976 Tjen folket august 1976 Tjen folket oktober 1976 Tjen folket desember 1976

Trykkvaliteten varierer en god del. De skanna bladene er kjørt gjennom et tekstgjenkjenningsprogram, slik at det skal være mulig å klippe og lime tekst fra sidene. Kvaliteten på tekstgjenkjenninga er variabel. Nummerering av bladene i denne årgangen er ved månedsnavn. En del utgaver har vedlegg til bladet. Her kan det være mangler. Om du har tilgang til andre blader eller vedlegg, setter vi pris på om du tar kontakt.

Navn i bladene er delvis sladda etter retningslinjene du finner her.

Januar | Februar | Mars | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Desember

Til oversikten over utlagte TF-årganger

Oppdatert 13. januar 2013

Tjen folket januar 1976

Tjen folket februar 1976

Tjen folket mars 1976

Tjen folket april 1976

Tjen folket mai 1976

Tjen folket juni 1976

Tjen folket juli 1976

Tjen folket august 1976

Tjen folket september 1976

Tjen folket oktober 1976

Tjen folket november 1976

Tjen folket desember 1976