Tjen folket 1984

Tjen folket (TF) var internt meldings- og diskusjonsblad for ml-bevegelsen i rundt tjue år. Vi legger her ut bladene for 1984 i pdf-format. Bladet var nå i A5-format og kom ut ca. annenhver måned. Dette året gikk en igjen over til å ha bladets fulle navn på forsida; ikke bare den vanlige interne forkortelsen TF. Bladene var nummerert med månedsnavnet.

Tjen folket januar 1984 Tjen folket april 1984 Tjen folket juni 1984 Tjen folket august 1984 Tjen folket oktober 1984 Tjen folket desember 1984

Trykkvaliteten på våre innskanningseksemplarer fra dette året er gjennomgående god. De skanna bladene er kjørt gjennom et tekstgjenkjenningsprogram, slik at det skal være mulig å klippe og lime tekst fra sidene. Kvaliteten på tekstgjenkjenninga er ikke kontrollert, men antas å være god. Fra og med 1981 har bladene omslag på farga papir. Det forekommer at en utgave finnes med flere omslagsfarger, men det er ikke grunn til tru at innholdet varierer. Det er flere vedlegg til bladet dette året. Her kan det likevel være mangler. Om du har tilgang til andre blader eller vedlegg, setter vi pris på om du tar kontakt.

Navn i bladene er delvis sladda etter retningslinjene du finner her.

Januar | April | Juni | August | Oktober | Desember

Til oversikten over utlagte TF-årganger

Tjen folket januar 1984

Tjen folket april 1984

Tjen folket juni 1984

Tjen folket august 1984

Tjen folket oktober 1984

Tjen folket desember 1984