Tjen folket 1975

Tjen folket (TF) var internt meldings- og diskusjonsblad for ml-bevegelsen i rundt tjue år. Vi legger her ut bladene for 1975 i pdf-format. Denne årgangen har nummer 1 og 2 betegnelsen «diskusjonsblad for AKP(m-l)», de seinere utgavene «medlemsblad for AKP(m-l)».

Tjen folket nr 4, 1975 Tjen folket nr 5, 1975 Tjen folket nr 6, 1975 Tjen folket nr 10, 1975 Tjen folket nr 11, 1975

Framstillingsmåten varierer, likeså trykkvaliteten. De skanna bladene er kjørt gjennom et tekstgjenkjenningsprogram, slik at det skal være mulig å klippe og lime tekst fra sidene. Kvaliteten på tekstgjenkjenninga er nokså variabel. Enkelte sider er av samme grunn lagt inn bare som bilde.Nummerering av bladene er gjort på ymse vis, noe som gjør at det er vanskelig å si hvor komplett det utlagte materialet er. Det har også tidvis vært mange vedlegg til bladet. Også her kan det være mangler. Om du har tilgang til andre blader eller vedlegg, setter vi pris på om du tar kontakt.

Navn i bladene er delvis sladda etter retningslinjene du finner her.

Oppdatert 13. januar 2013

Til oversikten over utlagte TF-årganger

Tjen folket nr. 1, januar 1975

Tjen folket nr. 2, februar 1975

Tjen folket nr. 3, mars 1975

Tjen folket nr. 4, april 1975

Tjen folket nr 5, mai 1975

Tjen folket nr. 6, juni 1975

Tjen folket nr. 7

Tjen folket nr. 8, september 1975

Tjen folket nr. 9, oktober 1975

Tjen folket nr. 10, november 1975

Tjen folket nr. 11, desember 1975