Tjen folket 1978

Tjen folket (TF) var internt meldings- og diskusjonsblad for ml-bevegelsen i rundt tjue år. Vi legger her ut bladene for 1978 i pdf-format. Fra og med dette året skifta bladet igjen format, nå til A5, og det kom ut sjeldnere, stort sett annenhver måned. Nytt var det også at en ikke lenger skreiv bladets fulle tittel på forsida; nå brukes bare den vanlige interne forkortelsen TF. Bladene er nummerert med månedsnavnet, bortsett fra det første, som heter nr 1, 1978.

Tjen folket nr 1, 1978 Tjen folket april 1978 Tjen folket juni 1978 Tjen folket august 1978 Tjen folket ungdomsekstra 1978

Trykkvaliteten på våre innskanningseksemplarer varierer mye. De skanna bladene er kjørt gjennom et tekstgjenkjenningsprogram, slik at det skal være mulig å klippe og lime tekst fra sidene. Kvaliteten på tekstgjenkjenninga er også variabel. Enkelte sider/blader kan av samme grunn være lagt inn bare som bilde. Det er en del vedlegg til bladet. Her kan det være mangler. Om du har tilgang til andre blader eller vedlegg eller bedre originaler, setter vi pris på om du tar kontakt.

Navn i bladene er delvis sladda etter retningslinjene du finner her.

Nr 1 |April |Juni | August |Oktober |Desember | Bilag

Til oversikten over utlagte TF-årganger

Tjen folket nr 1, 1978

Tjen folket april 1978

Tjen folket juni 1978

Tjen folket august 1978

Tjen folket oktober 1978

Tjen folket desember 1978

Diverse bilag