Tjen folket 1988

Tjen folket (TF) var internt meldings- og diskusjonsblad for ml-bevegelsen i rundt tjue år. Vi legger her ut bladene for 1988 i pdf-format. Bladet var nå i A5-format og kom ut ca. annenhver måned. Bladene var nummerert med doble månedsnavn. Et unntak var desembernummeret – med enkelt månedsnavn og A4-format. Dette var også siste utgave av bladet.

Tjen folket januar/februar 1988 Tjen folket mars/april 1988 Tjen folket mai/juni 1988 Tjen folket juli/august 1988 Tjen folket september/oktober 1988 Tjen folket desember 1988

Trykkvaliteten på våre innskanningseksemplarer fra dette året er stort sett god. De skanna bladene er kjørt gjennom et tekstgjenkjenningsprogram, slik at det skal være mulig å klippe og lime tekst fra sidene. Kvaliteten på tekstgjenkjenninga er ikke kontrollert, men antas å være god. Fra og med 1981 har bladene omslag på farga papir. Det forekommer at en utgave finnes med flere omslagsfarger, men det er ikke grunn til tru at innholdet varierer. Det er noen vedlegg til bladet dette året. Her kan det likevel være mangler. Om du har tilgang til andre blader eller vedlegg, setter vi pris på om du tar kontakt.

Navn i bladene er delvis sladda etter retningslinjene du finner her.

Januar / februar | Mars / april | Mai / juni | Juli / august | September / oktober | Desember

Til oversikten over utlagte TF-årganger

Tjen folket januar/februar 1988

Tjen folket mars/april 1988

Tjen folket mai/juni 1988

Tjen folket juli/august 1988

Tjen folket september/oktober 1988

Tjen folket desember 1988