Tjen folket 1982

Tjen folket (TF) var internt meldings- og diskusjonsblad for ml-bevegelsen i rundt tjue år. Vi legger her ut bladene for 1982 i pdf-format. Bladet var nå i A5-format og kom ut annenhver måned. Bladets fulle tittel stod ikke på forsida; en brukte bare den vanlige interne forkortelsen TF. Bladene var nummerert med månedsnavnet.

Tjen folket februar 1982 Tjen folket april 1982 Tjen folket juni 1982 Tjen folket august 1982 Tjen folket oktober 1982 Tjen folket desember 1982

Trykkvaliteten på våre innskanningseksemplarer er fra dette året gjennomgående god. De skanna bladene er kjørt gjennom et tekstgjenkjenningsprogram, slik at det skal være mulig å klippe og lime tekst fra sidene. Kvaliteten på tekstgjenkjenninga er ikke kontrollert, men antas å være god. Fra og med 1981 har bladene omslag på farga papir. Det forekommer at en utgave finnes med flere omslagsfarger, men det er ikke grunn til tru at innholdet varierer. Det er en del vedlegg til bladet. Her kan det være mangler. Om du har tilgang til andre blader eller vedlegg, setter vi pris på om du tar kontakt.

Navn i bladene er delvis sladda etter retningslinjene du finner her.

Februar | April | Juni | August | Oktober | Desember

Til oversikten over utlagte TF-årganger

Tjen folket februar 1982

Tjen folket april 1982

Tjen folket juni 1982

Tjen folket august 1982

Tjen folket oktober 1982

Tjen folket desember 1982