Tjen folket 1987

Tjen folket (TF) var internt meldings- og diskusjonsblad for ml-bevegelsen i rundt tjue år. Vi legger her ut bladene for 1987 i pdf-format. Bladet var nå i A5-format og kom ut ca. annenhver måned. Bladene var nummerert med doble månedsnavn.

Tjen folket januar/februar 1987 Tjen folket mars/april 1987 Tjen folket mai/juni 1987 Tjen folket juli/august 1987 Tjen folket september/oktober 1987 Tjen folket november/desember 1987

Trykkvaliteten på våre innskanningseksemplarer fra dette året er gjennomgående god. De skanna bladene er kjørt gjennom et tekstgjenkjenningsprogram, slik at det skal være mulig å klippe og lime tekst fra sidene. Kvaliteten på tekstgjenkjenninga er ikke kontrollert, men antas å være god. Fra og med 1981 har bladene omslag på farga papir. Det forekommer at en utgave finnes med flere omslagsfarger, men det er ikke grunn til tru at innholdet varierer. Det er flere vedlegg til bladet dette året. Her kan det likevel være mangler. Om du har tilgang til andre blader eller vedlegg, setter vi pris på om du tar kontakt.

Navn i bladene er delvis sladda etter retningslinjene du finner her.

Januar / februar | Mars / april | Mai / juni | Juli / august | September / oktober | November / desember

Til oversikten over utlagte TF-årganger

Tjen folket januar/februar 1987

Tjen folket mars/april 1987

Tjen folket mai/juni 1987

Tjen folket juli/august 1987

Tjen folket september/oktober 1987

Tjen folket november/desember 1987