Fram for partiet

Fram for partiet (FFP) var internt meldings- og diskusjonsblad for ml-bevegelsen i Oslo (de første åra også for Akershus) i rundt femten år. Vi legger her ut bladene i pdf-format.

Bladet blei gitt ut i alle fall fra 1973. Det gikk inn høsten 1987. (I februar 1988 kom det ut et «midlertidig medlemblad», som her er tatt med i 1987-årgangen.) FFP kom stort sett ut hver eller annen hver måned. Framstillingsmåten varierer sterkt, likeså trykkvaliteten. De skanna bladene er kjørt gjennom et tekstgjenkjenningsprogram, slik at det skal være mulig å klippe og lime tekst fra sidene. Kvaliteten på tekstgjenkjenninga variere med trykkvaliteten.

Bladene er stort sett ikke nummerert, men tidfesta med måned. Det gjør at det er vanskelig å si hvor komplett det utlagte materialet er. Noen ganger er året ikke oppgitt (bare måneden), men det er stort sett greitt å tidfeste bladet ved å se på innholdet. Det har vært en god del vedlegg til bladet. Også her kan det være mangler. Om du har tilgang til andre blader eller vedlegg, setter vi pris på om du tar kontakt.

Navn i bladene er delvis sladda etter retningslinjene du finner her.

Årgangene

Det er nå lagt ut blad fra alle årgangene, men med en god del mangler. Vi supplerer etter hvert som vi får tak i flere blader. (Hittil siste utlegging 10. januar 2013.)

1973 ||| 1974 ||| 1975 ||| 1976 ||| 1977 ||| 1978 ||| 1979 ||| 1980 ||| 1981 ||| 1982 ||| 1983 ||| 1984 ||| 1985 ||| 1986 ||| 1987(–88)

En udatert utgave ser ut til å være fra sommeren 1972. Vi har et eksemplar som mangler noen sider (3 Mb).

Noen forsider

FFP mars 1973 FFP april 1975 FFP januar 1976 FFP september 1977 FFP oktober 1979 FFP mai 1982 FFP november 1985 FFP oktober/november 1986 Midlertidig medlemsblad for Oslo februar 1988