Fram for partiet 1973

Fram for partiet (FFP) var internt meldings- og diskusjonsblad for ml-bevegelsen i Oslo i rundt femten år. Vi legger her ut bladene fra 1973 i pdf-format. Dette året hadde bladet også Akershus som geografisk nedslagsfelt.

FFP mars 1973

1973-årgangen er stensilert i A4-format. Noen av bladene har trykt forside. Trykkvaliteten varierer mye. De skanna bladene er kjørt gjennom et tekstgjenkjenningsprogram, slik at det skal være mulig å klippe og lime tekst fra sidene. Kvaliteten på tekstgjenkjenninga varierer med trykkvaliteten.

Bortsett fra den første utgaven er bladene ikke nummerert, men tidfesta med måned. Det gjør at det er vanskelig å si hvor komplett det utlagte materialet er. Om du har tilgang til andre blader eller vedlegg, setter vi pris på om du tar kontakt.

Navn i bladene er delvis sladda etter retningslinjene du finner her.


1974 ||| 1975 ||| 1976 ||| 1977 ||| 1978 ||| 1979 ||| 1980 ||| 1981 ||| 1982 ||| 1983 ||| 1984 ||| 1985 ||| 1986 ||| 1987(–88)


Oppdatert juni 2024

Vi kan mangle noen blader fra dette året.

Fram for partiet nr 1, 1973

Fram for partiet februar 1973

Fram for partiet mars 1973

Fram for partiet april 1973

Fram for partiet mai 1973

Fram for partiet juni 1973

Fram for partiet oktober 1973

Fram for partiet november 1973

Fram for partiet desember 1973