Fram for partiet 1978

Fram for partiet (FFP) var internt meldings- og diskusjonsblad for ml-bevegelsen i Oslo i rundt femten år. Vi legger her ut bladene fra 1978 i pdf-format.

FFP april 1978

Første halvpart av denne årgangen er trykt i B5-format, resten i A5. Trykkvaliteten varierer en god del. De skanna bladene er kjørt gjennom et tekstgjenkjenningsprogram, slik at det skal være mulig å klippe og lime tekst fra sidene. Kvaliteten på tekstgjenkjenninga varierer med trykkvaliteten.

Bladene er ikke nummerert, men tidfesta med måned. Det står ikke årstall på alle bladene, men innholdet gjør at vi plasserer dem her. Det er uansett vanskelig å si hvor komplett det utlagte materialet er. Om du har tilgang til andre blader eller vedlegg, setter vi pris på om du tar kontakt.

Navn i bladene er delvis sladda etter retningslinjene du finner her.


1973 ||| 1974 ||| 1975 ||| 1976 ||| 1977 ||| 1979 ||| 1980 ||| 1981 ||| 1982 ||| 1983 ||| 1984 ||| 1985 ||| 1986 ||| 1987(–88)


Oppdatert 13. juli 2024

Vi regner med at vi kan mangle noen blader fra dette året.

Fram for partiet januar 1978

Fram for partiet mars 1978

Fram for partiet april

Fram for partiet juni

Fram for partiet august

Fram for partiet november

Fram for partiet ekstranummer desember