Fram for partiet 1984

Fram for partiet (FFP) var internt meldings- og diskusjonsblad for ml-bevegelsen i Oslo i rundt femten år. Vi legger her ut bladene fra 1984 i pdf-format.

FFP oktober 1984

Denne årgangen er trykt i A5-format med farga omslag. Trykkvaliteten er god i de fleste utgavene. De skanna bladene er kjørt gjennom et tekstgjenkjenningsprogram, slik at det skal være mulig å klippe og lime tekst fra sidene.

Bladene er ikke nummerert, men tidfesta med måned. Det var månedlige utgivelser, unntatt juli. Om du har tilgang til andre blader eller vedlegg enn det vi presenterer her, setter vi pris på om du tar kontakt.

Navn i bladene er delvis sladda etter retningslinjene du finner her.


1973 ||| 1974 ||| 1975 ||| 1976 ||| 1977 ||| 1978 ||| 1979 ||| 1980 ||| 1981 ||| 1982 ||| 1983 ||| 1985 ||| 1986 ||| 1987(–88)


Vi trur dette er en komplett årgang.

Fram for partiet januar 1984

Fram for partiet februar 1984

Fram for partiet mars 1984

Fram for partiet april 1984

Fram for partiet mai 1984

Fram for partiet juni 1984

Fram for partiet august 1984

Fram for partiet september 1984

Fram for partiet oktober 1984

Fram for partiet november 1984

Fram for partiet desember 1984