Fram for partiet 1982

Fram for partiet (FFP) var internt meldings- og diskusjonsblad for ml-bevegelsen i Oslo i rundt femten år. Vi legger her ut bladene fra 1982 i pdf-format.

FFP mai 1982

Denne årgangen er trykt i A5-format med farga omslag. Trykkvaliteten er gjennomgående god. De skanna bladene er kjørt gjennom et tekstgjenkjenningsprogram, slik at det skal være mulig å klippe og lime tekst fra sidene.

Bladene er ikke nummerert, men tidfesta med måned. Det er usikkert hvor mange blader som kom ut, men sannsynligvis månedlig. Om du har tilgang til andre blader eller vedlegg enn det vi presenterer her, setter vi pris på om du tar kontakt.

Navn i bladene er delvis sladda etter retningslinjene du finner her.


1973 ||| 1974 ||| 1975 ||| 1976 ||| 1977 ||| 1978 ||| 1979 ||| 1980 ||| 1981 ||| 1983 ||| 1984 ||| 1985 ||| 1986 ||| 1987(–88)


Vi regner med at vi kanskje mangler et par blader fra dette året.

Fram for partiet februar 1982

Fram for partiet mars 1982

Fram for partiet april 1982

Fram for partiet mai 1982

Fram for partiet juni/juli 1982

Fram for partiet august 1982

Fram for partiet oktober 1982

Fram for partiet november 1982

Fram for partiet desember 1982