Fram for partiet 1975

Fram for partiet (FFP) var internt meldings- og diskusjonsblad for ml-bevegelsen i Oslo i rundt femten år. Vi legger her ut bladene fra 1975 i pdf-format.

FFP april 1975

1975-årgangen er trykt i B5-format, bortsett fra en utgave som er stensilert i A4. Trykkvaliteten varierer en god del. De skanna bladene er kjørt gjennom et tekstgjenkjenningsprogram, slik at det skal være mulig å klippe og lime tekst fra sidene. Kvaliteten på tekstgjenkjenninga varierer med trykkvaliteten.

Bladene er ikke nummerert, men tidfesta med måned. Det gjør at det er vanskelig å si hvor komplett det utlagte materialet er. Om du har tilgang til andre blader eller vedlegg, setter vi pris på om du tar kontakt.

Navn i bladene er delvis sladda etter retningslinjene du finner her.


1973 ||| 1974 ||| 1976 ||| 1977 ||| 1978 ||| 1979 ||| 1980 ||| 1981 ||| 1982 ||| 1983 ||| 1984 ||| 1985 ||| 1986 ||| 1987(–88)


Oppdatert 10. juli 2024

Vi regner med at dette året er ganske komplett. Vi har et A4-ark (2 sider, 1 MB) som er «bilag om stortingsvalget». Det er uklart hvilket nummer det er bilag til.

Fram for partiet januar 1975

Fram for partiet februar 1975

Fram for partiet mars 1975

Fram for partiet april 1975

Fram for partiet mai 1975

Fram for partiet juni 1975

Fram for partiet august 1975

Fram for partiet september 1975

Fram for partiet oktober 1975

Fram for partiet november 1975

Fram for partiet desember 1975