Fram for partiet 1981

Fram for partiet (FFP) var internt meldings- og diskusjonsblad for ml-bevegelsen i Oslo i rundt femten år. Vi legger her ut bladene fra 1981 i pdf-format.

FFP april 1981

Denne årgangen er trykt i A5-format med farga omslag. Trykkvaliteten er gjennomgående god. De skanna bladene er kjørt gjennom et tekstgjenkjenningsprogram, slik at det skal være mulig å klippe og lime tekst fra sidene.

Bladene er ikke nummerert, men tidfesta med måned. Det er usikkert hvor mange blader som kom ut, sannsynligvis ca annenhver måned det første halvåret og månedlig over sommeren. Om du har tilgang til andre blader eller vedlegg enn det vi presenterer her, setter vi pris på om du tar kontakt.

Navn i bladene er delvis sladda etter retningslinjene du finner her.


1973 ||| 1974 ||| 1975 ||| 1976 ||| 1977 ||| 1978 ||| 1979 ||| 1980 ||| 1982 ||| 1983 ||| 1984 ||| 1985 ||| 1986 ||| 1987(–88)


Vi regner med at vi kanskje mangler et par blader fra dette året.

Fram for partiet januar 1981

Fram for partiet april 1981

Fram for partiet juni 1981

Fram for partiet valgextra 1981

Fram for partiet september 1981

Fram for partiet oktober 1981

Fram for partiet november 1981

Fram for partiet desember 1981