Fram for partiet 1983

Fram for partiet (FFP) var internt meldings- og diskusjonsblad for ml-bevegelsen i Oslo i rundt femten år. Vi legger her ut bladene fra 1983 i pdf-format.

FFP mai 1983

Denne årgangen er trykt i A5-format med farga omslag. Trykkvaliteten er gjennomgående god. De skanna bladene er kjørt gjennom et tekstgjenkjenningsprogram, slik at det skal være mulig å klippe og lime tekst fra sidene.

Bladene er ikke nummerert, men tidfesta med måned. Det var månedlige utgivelser, unntatt juli og muligens desember. Om du har tilgang til andre blader eller vedlegg enn det vi presenterer her, setter vi pris på om du tar kontakt.

Navn i bladene er delvis sladda etter retningslinjene du finner her.


1973 ||| 1974 ||| 1975 ||| 1976 ||| 1977 ||| 1978 ||| 1979 ||| 1980 ||| 1981 ||| 1982 ||| 1984 ||| 1985 ||| 1986 ||| 1987(–88)


Vi trur dette er en komplett årgang, men det kan ha kommet ut et desember-nummer i tillegg.

Fram for partiet januar 1983

Fram for partiet februar 1983

Fram for partiet mars 1983

Fram for partiet april 1983

Fram for partiet mai 1983

Fram for partiet juni 1983

Et blad med betegnelsen juni/juli 1983 har feil årstall. Det skal være 1982.

Fram for partiet august 1983

Fram for partiet september 1983

Fram for partiet oktober 1983

Fram for partiet november 1983