Fram for partiet 1980

Fram for partiet (FFP) var internt meldings- og diskusjonsblad for ml-bevegelsen i Oslo i rundt femten år. Vi legger her ut bladene fra 1980 i pdf-format.

FFP april 1980

Denne årgangen er trykt i A5-format. Trykkvaliteten varierer en del. De skanna bladene er kjørt gjennom et tekstgjenkjenningsprogram, slik at det skal være mulig å klippe og lime tekst fra sidene. Kvaliteten på tekstgjenkjenninga varierer med trykkvaliteten.

Bladene erikke nummerert, men tidfesta med måned. På grunn av hissige partidebatter er dette antakelig den mest omfattende årgangen av bladet, med mange og fyldige nummer med nokså lita skrift. Om du har tilgang til andre blader eller vedlegg enn det vi presenterer her, setter vi pris på om du tar kontakt.

Navn i bladene er delvis sladda etter retningslinjene du finner her.1973 ||| 1974 ||| 1975 ||| 1976 ||| 1977 ||| 1978 ||| 1979 ||| 1981 ||| 1982 ||| 1983 ||| 1984 ||| 1985 ||| 1986 ||| 1987(–88)


Vi regner med at vi kanskje mangler et par blader fra dette året.

Fram for partiet januar 1980

Fram for partiet februar 1980

Fram for partiet Klassekampen-ekstra

Fram for partiet mars 1980

Fram for partiet april 1980

Fram for partiet mai 1980

Fram for partiet juni/juli 1980

Fram for partiet august 1980

Fram for partiet oktober 1980

Fram for partiet november 1980