Fram for partiet 1987

Fram for partiet (FFP) var internt meldings- og diskusjonsblad for ml-bevegelsen i Oslo i rundt femten år. Vi legger her ut bladene fra 1987 i pdf-format.

FFP januar/februar 1987

Denne årgangen er trykt i A5-format med farga omslag. Trykkvaliteten varierer en del. De skanna bladene er kjørt gjennom et tekstgjenkjenningsprogram, slik at det skal være mulig å klippe og lime tekst fra sidene.

Bladene erikke nummerert, men tidfesta med måned. Det var utgivelser annenhver måned. Om du har tilgang til andre blader eller vedlegg enn det vi presenterer her, setter vi pris på om du tar kontakt.

I utgaven for september/oktober opplyses det at FFP går inn og at det vil komme et nytt internblad. Dette tok ei tid, og i fenruar 1988 kom det ut et «midlertidig medlemsblad for Oslo». Det finner du nederst her.

Navn i bladene er delvis sladda etter retningslinjene du finner her.


1973 ||| 1974 ||| 1975 ||| 1976 ||| 1977 ||| 1978 ||| 1979 ||| 1980 ||| 1981 ||| 1982 ||| 1983 ||| 1984 ||| 1985 ||| 1986


Vi trur dette er en komplett årgang. Siste utgave i 1986 hadde betegnelsen desember/januar.

Fram for partiet januar/februar 1987

Fram for partiet mars/april 1987

Fram for partiet mai/juni 1987

Fram for partiet juli/august 1987

Fram for partiet september/oktober 1987

Midlertidig medlemsblad for Oslo februar 1988