Røde Fane

Røde Fane var et teoretisk tidsskrift som blei utgitt av ml-bevegelsen/AKP fra 1972. I 2005 skifta bladet navn til Rødt!, og det utgis fortsatt, nå av partiet Rødt. Arkivprosjektet har nå lagt ut alle heftene fra 1972 til 1990 som pdf-er. På de gamle AKP-sidene finner du Røde Fane 1991–2004 og Rødt! 2005–07 som html. Rødt! har nå sitt eget nettsted, www.marxisme.no, der du finner mye fra de seinere åra. I tillegg har vi lagt ut Røde Fane som blei gitt ut av den marxist-leninistiske opposisjonen i NKP i åra før 1972.

Årganger

Som pdf: Før 1972 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990

Som html: 1991 · 1992 · 1993 · 1994 · 1995 · 1996 · 1997 · 1998 · 1999 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007

Et utvalg forsider

Røde Fane nr 1, 1972 Røde Fane nr 1, 1976 Røde Fane nr 1, 1981 Røde Fane nr 1, 1986 Røde Fane nr 1, 1991 Røde Fane nr 1, 1996 Røde Fane nr 1, 2001 Rødt! nr 1, 2005 Rødt! nr 1, 2007