Røde Fane 1979

Filene er i pdf-format med søkbar tekst. Om du ikke får åpna filene, må du laste ned programmet Adobe Reader.

Vi legger her ut årgang 1979 av tidsskriftet Røde Fane.

Publisering på nettet: mai 2012.

Årganger: Før 1972 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 og seinere

Forside Røde Fane nr 1, 1979 Forside Røde Fane nr 2, 1979 Forside Røde Fane nr 3, 1979 Forside Røde Fane nr 4, 1979 Forside Røde Fane nr 5, 1979 Forside Røde Fane nr 6, 1979 Forside Røde Fane nr 7, 1979 Forside Røde Fane, bilag til  nr 7, 1979 Forside Røde Fane nr 8, 1979

Fra og med 1979-årgangen gikk en over til nytt og større format og normalt åtte utgivelser i året.

Nummer 1 – 48 sider

Nummer 2 – 48 sider

Nummer 3 – 48 sider

Nummer 4 – 48 sider

Nummer 5 – 48 sider

Nummer 6 – 48 sider

Nummer 7 – 32 sider

Nummer 8 – 48 sider