Røde Fane 1990

Filene er i pdf-format med søkbar tekst. Om du ikke får åpna filene, må du laste ned programmet Adobe Reader.

Vi legger her ut årgang 1990 av tidsskriftet Røde Fane.

Publisering på nettet: juni 2012.

Årganger: Før 1972 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 og seinere

Forside Røde Fane nr 1, 1990 Forside Røde Fane nr 2, 1990 Forside Røde Fane nr 3–4, 1990

Bladet endra med denne årgangen layout, format (tilnærma A4), sidetall og utgivelsesfrekvens (fire planlagte nummer i året). Navnet var fortsatt Røde Fane, men på omslaget framstod bladet som «R tidsskrift», og undertittelen «Tidsskrift for kommunistisk teori og debatt» var borte.

Nummer 1 – 72 sider

Nummer 2 – 72 sider

Nummer 3–4 – 100 sider