Røde Fane 1989

Filene er i pdf-format med søkbar tekst. Om du ikke får åpna filene, må du laste ned programmet Adobe Reader.

Vi legger her ut årgang 1989 av tidsskriftet Røde Fane.

Publisering på nettet: juni 2012.

Årganger: Før 1972 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 og seinere

Forside Røde Fane nr 1, 1989 Forside Røde Fane nr 2, 1989 Forside Røde Fane nr 3, 1989 Forside Røde Fane nr 4, 1989 Forside Røde Fane nr 5–6, 1989

Nummer 1 – 52 sider

Nummer 2 – 52 sider

Nummer 3 – 52 sider

Nummer 4 – 48 sider

Nummer 5–6 – 64 sider