Røde Fane før 1972

Filene er i pdf-format med søkbar tekst. Om du ikke får åpna filene, må du laste ned programmet Adobe Reader.

Røde Fane blei i perioden 1969–71 gitt ut av marxist-leninister i Norges Kommunistiske Parti. Disse deltok i en prosess for samling av norske ml-ere. I 1972 blei det splittelse i denne gruppa, slik at noen blei med SUF(m-l) og MLG om å stifte AKP(m-l), mens andre stifta Kommunistisk Arbeiderforbund. Begge gruppene hevda eiendomsrett til bladet Røde Fane, og begge gav i flere år ut tidsskrift med dette navnet. Det var imidlertid AKP-varianten som raskt fikk hegemoni, og som fortsatt kommer ut, fra 2005 under navnet Rødt!.

Som en del av ml-bevegelsens historie presenterer vi her Røde Fanes tre første årganger. Vi er usikker på om serien er komplett..

Publisering på nettet: juni 2012.

Årganger: Før 1972 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 og seinere

Røde Fane nr 1, 1969 Røde Fane nr 2, 1969 Røde Fane ekstranummer 1969 Røde Fane nr 3, 1969 Røde Fane nr 1, 1970 Røde Fane nr 2, 1970 Røde Fane ekstra 1970 Røde Fane nr 3, 1970 Røde Fane nr 4, 1970Røde Fane nr 5, 1970 Røde Fane nr 1, 1971

Nummer 1, mars 1969 – 56 sider (A5)

Nummer 2, 1969 – 48 sider (A5)

Ekstrautgave, 1969 – 4 sider (A4, stensil)

Nummer 3, 1969 – 36 sider (A5)

Nummer 1, 1970 – 36 sider (A5)

Nummer 2, 1970 – 36 sider (A5)

Ekstra 1970 – 8 sider (A5)

Nummer 3, 1970 – 52 sider (A5)

Nummer 4, 1970 – 52 + 8 sider (A5)

 

 

Nummer 5, 1970 – 48 sider (A5)

Nummer 1, 1971 – 64 sider (A4)