Røde Fane 1987

Filene er i pdf-format med søkbar tekst. Om du ikke får åpna filene, må du laste ned programmet Adobe Reader.

Vi legger her ut årgang 1987 av tidsskriftet Røde Fane.

Publisering på nettet: juni 2012.

Årganger: Før 1972 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 og seinere

Forside Røde Fane nr 1, 1987 Forside Røde Fane nr 2, 1987 Forside Røde Fane nr 2, 1987 Forside Røde Fane nr 3, 1987 Forside Røde Fane nr 4–5, 1987 Forside Røde Fane nr 6, 1987

Nummer 1 – 52 sider

Nummer 2 – 2 x 44 sider

Nummer 3 – 52 sider

Nummer 4–5 – 60 sider

Nummer 6 – 52 sider