Røde Fane 1978

Filene er i pdf-format med søkbar tekst. Om du ikke får åpna filene, må du laste ned programmet Adobe Reader.

Vi legger her ut årgang 1978 av tidsskriftet Røde Fane.

Publisering på nettet: desember 2011.

Årganger: Før 1972 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 og seinere

Forside Røde Fane nr 1, 1978 Forside Røde Fane nr 2, 1978 Forside Røde Fane nr 3, 1978 Forside Røde Fane nr 4, 1978 Forside Røde Fane nr 5-6, 1978

Nummer 1 – 112 sider

Nummer 2 – 112 sider

Nummer 3 – 112 sider

Nummer 4 – 128 sider

Nummer 5/6 – 144 sider