Røde Fane 1972

Filene er i pdf-format med søkbar tekst. Om du ikke får åpna filene, må du laste ned programmet Adobe Reader.

Vi legger her ut årgang 1972 av tidsskriftet Røde Fane.

Publisering på nettet: november 2011

Forside Røde Fane nr 1, 1972 Forside Røde Fane nr 2, 1972 Forside Røde Fane nr 3-4, 1972

Bladet var fra og med nr 1, 1972 ml-bevegelsens teoretiske tidsskrift, utgitt av MLG (Marxist-leninistiske grupper). Redaktør for årgangen var Pål Steigan.

Årganger: Før 1972 · 1972 · 1973 · 1974 · 1975 · 1976 · 1977 · 1978 · 1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · 1990 · 1991 og seinere

Nummer 1 – 80 sider

Nummer 2 – 80 sider

Nummer 3–4 – 122 sider