Fram kamerater 1976

Fram kamerater var det interne organet for AKP(m-l) i Trøndelag. Internbladet ser ut til opprinnelig å ha hatt navnet Ny Tid, etter NKPs Trøndelags-avis på 1930-tallet. Da SV høsten 1975 begynte å utgi ei ukeavis med dette navnet, valgte AKP å skifte navn på internbladet. (Se artikkel i november-utgaven 1976, som ser ut til å være den første med navnet Fram kamerater.)

Vi legger ut bladene i pdf-format. Framstillingsmåten varierer sterkt, likeså trykkvaliteten. Det skanna materialet er kjørt gjennom et tekstgjenkjenningsprogram, slik at det skal være mulig å klippe og lime tekst fra sidene. Kvaliteten på tekstgjenkjenninga varierer imidlertid med trykkvaliteten. I årganger uten fortløpende nummerering på bladene kan det være at vi mangler en del utgaver.

Navn er delvis sladda etter retningslinjene du finner her.

Forside Fram kamerater

November, 16 sider A4, 8 MB

Desember, 16 sider A4, 4 MB


Andre årganger:

1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991

Siste oppdatering 30. september 2016.