Fram kamerater 1987

Fram kamerater var det interne organet for AKP(m-l) i Trøndelag

Vi legger her ut bladene i pdf-format. Framstillingsmåten varierer sterkt, likeså trykkvaliteten. Det skanna materialet er kjørt gjennom et tekstgjenkjenningsprogram, slik at det skal være mulig å klippe og lime tekst fra sidene. Kvaliteten på tekstgjenkjenninga varierer imidlertid med trykkvaliteten. I årganger uten fortløpende nummerering på bladene kan det være at vi mangler en del utgaver.

Navn er delvis sladda etter retningslinjene du finner her.

Forside Fram kamerater 1987

Januar ekstranummer, 4 sider A5, 1 MB

Februar ekstranummer, 4 sider A5 + 3 sider A4, 1 MB

April, 28 sider A5, 2 MB

Mai, 8 sider A5, 1 MB

Juni, 16 sider A5, 1 MB

September, 12 sider A5, 1 MB

Oktober, 32 sider A5, 2 MB

November, 8 + 4 sider A5, 1 MB

Desember, 8 sider A5, 1 MB


Andre årganger:

1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991

Siste oppdatering 17. juni 2020.