Fram kamerater 1979

Fram kamerater var det interne organet for AKP(m-l) i Trøndelag

Vi legger her ut bladene i pdf-format. Framstillingsmåten varierer sterkt, likeså trykkvaliteten. Det skanna materialet er kjørt gjennom et tekstgjenkjenningsprogram, slik at det skal være mulig å klippe og lime tekst fra sidene. Kvaliteten på tekstgjenkjenninga varierer imidlertid med trykkvaliteten. (Noe tekst som ikke er lesbar på skanninga, er ført på manuelt med rød skrift.) I årganger uten fortløpende nummerering på bladene kan det være at vi mangler en del utgaver.

Navn er delvis sladda etter retningslinjene du finner her.

Forside Fram kamerater 1979

Januar, 2 sider A4, 1 MB

Februar, 18 sider A4, 4 MB

Mars, 32 sider A5, 5 MB

Mai, 24 sider A5, 4 MB

Juni, 24 sider A5, 4 MB

August, 20 sider A5, 4 MB

September, 16 sider A5, 3 MB

Oktober, 16 sider A5, 3 MB

November, 28 sider A5, 4 MB

Desember, 20 sider A4, 6 MB


Andre årganger:

1976 | 1977 | 1978 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991

Siste oppdatering 30. september 2016.