Direktiver og meldinger – oversikt 3

Materiale fra AKPs arkiv ca. 1975 – 1987

Vi legger her ut fellesskriv (direktiver, meldinger osv) fra partiledelsen til distriktsstyrer, lagsstyrer og medlemmer. Vi presenterer mappene, slik vi finner dem i arkivbokser i partiarkivet. Dette er fra en boks med materiale fra Akershus distriktsstyre. De oppgitte datoen er henta fra tydelig datering på dokumentet, dersom denne finnes.

Oversikt nummer 1, 2 og 4 med flere dokumenter finner du her, her og her. Det er planen etter hvert å samle dette i ei kronologisk oversikt. Filene er i pdf-format.

Publisering 5. august 2016.