Direktiver og meldinger – oversikt 2

Materiale fra AKPs arkiv august 1974 – juni 1977

Vi legger her ut fellesskriv (direktiver, meldinger osv) fra partiledelsen til distriktsstyrer, lagsstyrer og medlemmer. Vi presenterer mappene, slik vi finner dem i arkivbokser i partiarkivet. Dette er boks OU 32.

De oppgitte datoen er henta fra tydelig datering på dokumentet. Det er ellers mulig å tidfeste de fleste skriva på grunnlag av innholdet, men det er ikke gjort her. De ligger imidlertid stort sett i den rekkefølgen de er sendt ut fra sentralt hold, her opplista med de nyeste først. Noen dokumenter (særlig om kontingent og slikt) er sendt ut flere ganger.

Oversikt nummer 1, 3 og 4 med flere dokumenter finner du her, her og her. Det er planen etter hvert å samle dette i ei kronologisk oversikt. Filene er i pdf-format.

Publisering 13. oktober 2014.

Mappe omfattende første halvår 1977

Mappe omfattende 1976

Mappe omfattende perioden september 1974 – desember 1975