Mot vulgariseringa av parolen om sjølvkritikk Den dialektisk og historiske materialismen Spørsmålet om Stalin

Tekster av og om Stalin

Arkivprosjektet presenterer her ml-bevegelsens utgivelser av Stalin-tekster.

Andre klassikertekster finner du her.

Marxismen og språkvitenskapen / Sosialismens økonomiske problemer

Mot vulgariseringa av parolen om sjølvkritikk (1928)

Den dialektiske og historiske materialisme (1938)

Materiale til spørsmålet om Stalin


Sist oppdatert 29. januar 2016.