Røde Fane nr 4, 1999

Nr 147 - årgang 28
Til årgang 1999

Røde Fanes hjemmeside

Kontakt oss!
Artikkeloversikt sortert på tema
Artikkeloversikt sortert på forfattar
Artikkeloversikt sortert etter utgåve
Ting eit prøvenummer!
Ting eit abonnement!

Til heimesida til AKP


Leder:

Takk!!

Da vi på vårparten laget ekstranummeret av Røde Fane om USA og Tysklands hensikter på Balkan, ba vi om støtte til dette prosjektet fordi vi egentlig ikke hadde råd til en slik utskeielse som et ekstranummer er. Derfor er dette rett og slett en takk! Så mange som 121 personer - Røde Fane har bare 550 abonnenter! - har sendt inn sine bidrag på til sammen 28.500 kroner.

Dette synes redaksjonen er helt strålende - nesten rørende - fordi vi skjønner at vi blir satt pris på, og det gir oss mer pågangsmot. Selve produksjonen av heftet med utgifter til utsending kostet kr 10.344, dvs. at sommerinnsamlinga til Røde Fane ga et overskudd på kr 18.156. Akkurat nå føler vi oss altså litt rike.

Vi har ikke noen utgivelsesplan for bøker, men jobber nå med å trykke opp igjen Kjersti Ericssons bok: Søstre og kamerater! Den har lenge vært utilgjengelig på norsk, selv om det faktisk finnes noen eksemplarer av den igjen på engelsk. Noen andre prosjekter har vi vel også - som kommer etter hvert. Innsamlinga har åpnet for litt mer fantasi og noen flere muligheter.

Etter årets vellykkete innsamling er vårt neste ønske at det blir flere abonnenter - ikke først og fremst for økonomiens skyld, men fordi vi tror at flere vil ha nytte av å lese Røde Fane. Kunne du tenke deg å verve en venn eller arbeidskamerat i høst?

Erik Ness

Redaksjon for dette nummeret: Erik Ness (redaktør), Mathias Bismo, Birger Thurn-Paulsen, Taran Sæther og Arne Hedemann.