Til Røde Fane si heimeside
Til heimesida til AKP


Paroler for fred - mot krig

Forslag til freds- og antikrigsprogram for AKP

På bakgrunn av diskusjoner og innkomne forslag på AKPs landsmøte våren 1999
og behandling på sentralstyremøtet i august 1999 ble det laget et utkast.
Arbeidsutvalget skal oppsummere og ferdiggjøre dokumentet snarest mulig etter 1.oktober.
Teksten nedafor stod i Røde Fane nr 4, 1999.
Det endelige programmet finner du her.


1) Bryt med imperialismens militære verdenssystem!
2) For et uavhengig invasjonsforsvar og norsk vernepliktshær
3) Nei til ABC-våpen
4) Solidaritet med undertrykte folk og nasjoner

Arbeidere og undertrykte folk og nasjoner foren dere!